Keresés

2020.08.26 Primate della Polonia a Jasna Gora 2020.08.26 Primate della Polonia a Jasna Gora 

Lezárult a lengyel püspöki konferencia plenáris ülése: katekézis, Covid, családvédelem

Augusztus 27-29-ig a Jasna Górai kegyhelyen tartotta 386. ülését a lengyel püspöki konferencia. A háromnapos megbeszélések fő témája a kommunista rezsim elnyomása után újraindult iskolai vallásoktatás elmúlt harminc évének mérlege volt. Megvitatták a kiskorúak elleni szexuális visszaélések megelőzésének helyzetét az egyházban, illetve a jelenlegi lelkipásztori kihívásokat, melyekkel a lengyel egyháznak szembe kell néznie, különösen a világjárvány legutóbbi hónapjaiban.

Gedő Ágnes – Vatikán

Idén ez volt az első plenáris ülés, mert márciusban és júniusban a COVID-19 járvány miatt nem tudták megtartani megbeszélésüket. A főpásztorok megvitatták a jelenlegi helyzetet, a hívek visszatérését a templomokba, továbbá az eltérő járványügyi helyzetet az egyházmegyékben és az ezzel kapcsolatban alkalmazott irányelveket. A találkozó vigíliáján a főpásztorok részt vettek a Częstochowai Szűz Mária ünnepén tartott szertartásokon.

Krisztus él, és azt akarja, hogy te élj

A püspöki kar hittani bizottsága memorandumot adott ki a koronavírusról, melyet az új püspökkari elnök, Stanisław Budzik érsek mutatott be a nagyközönségnek. A dokumentum címe: „Krisztus él, és azt akarja, hogy te élj”, azt üzeni, hogy ma, amikor az embereket elkeseríti a vírus okozta nehéz helyzet, az egyház a remény jele és szentsége kíván lenni, szemben azokkal az álvallásos megoldásokkal és elméletekkel, amelyek ellene mondanak az egyház tanításának.

Dokumentum a gender-ideológiáról

A püspökök fontos dokumentumot fogalmaztak meg az egyház álláspontjáról a szexuális és nemi kisebbségeket jelölő, ún. LMBT mozgalmakkal kapcsolatban, mely élénken foglalkoztatja a lengyel társadalmat. A 27 oldalas, négy fejezetből álló anyag keresztény szellemben foglalkozik a férfi és női szexualitással, az LMBT mozgalmak jelenlétével a demokratikus társadalomban, valamint a katolikus egyházban, továbbá meghatározza az egyház álláspontját az LMBT mozgalmak által hirdetett gyermek- és ifjúsági szexuális neveléssel kapcsolatban. A szöveg Ferenc pápára hivatkozva aláhúzza, hogy az egyház nyitott a párbeszédre minden jóakaratú emberrel, aki az igazságot keresi. Nem mondhat le ugyanakkor arról, hogy világosan megfogalmazza tanítását a gender-ideológiáról, valamint az emberi természettel és méltósággal ellenkező gyakorlatokról. A lengyel püspökök a dokumentumban emlékeztetnek rá, hogy nem fogadható el többek között a házasság és a család újradefiniálása, mint ahogy nem tehető egyenlőségjel a homoszexuális kapcsolatok, illetve az egy férfi és egy nő között kötött házasság között, az LMBT kategóriába sorolt személyek alapvető emberi jogainak védelme mellett sem.

Kiskorúak védelme

A plenáris ülés kiemelt témája volt továbbá a kiskorúak és sérülékeny személyek védelme az egyházban elkövetett szexuális visszaélésekkel szemben. Wojciech Polak érsek, a lengyel püspöki konferencia gyermekek és fiatalok védelmével foglalkozó megbízottja mutatta be az ülésen a lengyel egyház által foganatosított intézkedéseket, melyek az áldozatok segítésére illetve a megelőzésre irányulnak. A főpásztor felhívta a figyelmet, hogy szorosan együttműködnek a Szent József Alapítvánnyal, melyet a lengyel püspöki konferencia hozott létre, hogy az egyházmegyékkel közösen lássák el a visszaélések áldozatait; a Krakkóban működő és az egyházmegyéket bevonó, kiskorúak védelmét célzó központtal. Fontos támpontot jelentenek a világi szakértők, illetve a Ferenc pápa által a „Vos Estis Lux Mundi” (Ti vagytok a világ világossága) – kezdetű motu proprióban rögzített eljárások betartása.

A katolikus nevelés helyzete

A plenáris ülésen áttekintették a lengyelországi katolikus nevelés helyzetét, harminc évvel azután, hogy a kommunista rezsim bukása után újra megkezdhették a vallásoktatást az iskolákban. Ez óriási lehetőség arra, hogy megszólítsák a fiatalokat, tehát evangelizáljanak – emelte ki a Kai, lengyel katolikus hírügynökségnek Wojciech Osial püspök, a püspöki kar katolikus nevelésért felelős új elnöke.

A püspökkari szóvivő a Vatikáni Rádió lengyel adásának vezetője volt

A főpásztorok megbeszélést folytattak Stefan Wyszyński bíboros közelgő boldoggá avatásának előkészítéséről. Mint ismeretes, a koronavírus-járvány miatt el kellett halasztani a lengyel és az európai katolikus egyház jelképes alakjának számító, a nácizmus, majd a kommunizmus elleni küzdelemben is fontos szerepet betöltött lengyel bíboros június 7-ére, Varsóba tervezett boldoggá avatási ceremóniáját. Az augusztus végi püspökkari ülés napirendi témái között volt még a lengyel Karitász járvány idején folytatott tevékenysége, a lengyel misszionáriusok munkája, melyet szintén a pandémia alatt végeztek a világ számos pontján, valamint ka német egyház által elindított „szinodális út” első találkozójának beszámolója. A lengyel püspökök megválasztották az állandó tanács két új tagját, valamint új szóvivőt neveztek ki a jezsuita Leszek Gęsiak atya személyében, aki 2012-től öt éven át volt a Vatikáni Rádió lengyel adásának felelős szerkesztője.

A plenáris ülés
A plenáris ülés
02 szeptember 2020, 12:51