Keresés

Evangelizálás Lengyelországban Evangelizálás Lengyelországban 

10 évig szolgálta a katolikus nevelés ügyét a lengyel püspök

„Isten megadta nekem azt a sajátos kegyelmet, hogy közelről tanulmányozzam a vallásoktatás és a katolikus nevelés kérdéseit” – nyilatkozta Marek Mendyk, Świdnica püspöke, hálát adva a lengyel püspöki kar megbízásából végzett tíz éves szolgálatáért. Mandátuma a lengyel püspökök nemrég lezárult, 386. plenáris ülésével járt le - adja hírül a püspöki kar honlapja.

Gedő Ágnes – Vatikán

Az egy évtizedes tapasztalat megadta számára a lehetőséget, hogy különböző szempontokból tekintsen a katekézis ügyére, beleértve a szociológiai megközelítést. A lengyel főpásztor háláját fejezte ki, amiért folyamatosan kapcsolatban lehetett a nevelésért felelős intézményekkel. „Az elmúlt 10 év alatt többször változott a hatalom, lecserélődtek a Nemzeti Nevelésügyi Minisztérium felelős vezetői. Már 7-8 évvel ezelőtt kértük, hogy illesszék be a vallásoktatást az iskolákba, a tantervbe. Nehéz időszak volt az a lengyel katekézis számára” – nyilatkozta a püspök.

Katekizmus mint tudományág

Kiemelte, hogy az elmúlt években lehetőség nyílt egy új kateketikai alaptanterv elkészítésére a lengyel katolikus egyház keretein belül, illetve egy részletes programot is kidolgoztak az iskolai vallásoktatás számára Lengyelországban. Mint mondta, a dokumentumok kidolgozása, a tudományos körökkel való együttműködés, különösen, ami a katekétákat illeti, sok tapasztalattal és ismerettel gazdagította arról, hogy mit is jelent a katekézis, valamint hogy mi a katekizmus mint tudományág?

A főpásztor végigtekintve az elmúlt évtized alatt megvalósult kezdeményezésekre, felidézte a lengyel katekéták Jasna Górai nemzeti zarándoklatát, amelyen nyolcezer hitoktató vett részt. „Ennek a zarándoklatnak a gyümölcse egy országos találkozó volt, melyet Gnieznóban tartottak Lengyelország megtérésének 1050. évfordulója alkalmából. Akkor szembesültünk vele, mennyi hitoktató működik Lengyelországban” – mondta Mendyk püspök.

A püspöki ülés fő témája a vallásoktatás volt

A lengyel püspöki konferencia legutóbbi ülésének fő témája éppen a vallásoktatás választása volt. Ez ugyanis sok fontos kérdést felvet, alapos lelkiismeretvizsgálatra indít, mi is az, amit megvalósítottunk, mi az, amit nem, mit kell még kidolgozni, mit veszítettünk az elmúlt 30 évben, vagy mit hanyagoltunk el – zárta gondolatait nyilatkozta Marek Mendyk, Świdnica püspöke, tíz éves szolgálata után. 

01 szeptember 2020, 17:26