Keresés

2019.08.21 Don Kornél Fábry, rappresentante Congresso Eucaristico Internazionale di Budapest 2020 al Rimini Meeting 2019.08.21 Don Kornél Fábry, rappresentante Congresso Eucaristico Internazionale di Budapest 2020 al Rimini Meeting 

A budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus képviselői a Rimini Meetingen

Fábry Kornél atya "Európa szívében" címmel tartott előadást a Rimini Meetingen. Varga János atya, a bécsi Pázmáneum rektora részt vesz az egyhetes olasz közéleti rendezvényen és szerdai tudósításában többek között beszámol a jezsuita rend generálisának Arturo Sosa atyának a felszólalásáról.

Varga János atya - Rimini

Köszöntöm a Vatikáni Rádió kedves hallgatóit Riminiből!

A 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus képviselői is jelen vannak a Meetingen, hogy népszerűsítsék az eseményt. Vidám lelkesedés tapasztalható úgy a stand magyar önkéntesei, mint az ott megálló látogatók részéről. Felnőttek és gyerekek, miközben a tesztet töltik ki, vagy a rajzot színezik, felteszik kérdéseiket, elmondják Magyarországhoz kapcsolódó élményeiket, illetve látszik, ahogy közelebb kerülnek az elsőre távolinak tűnő eseményhez. 

Több százan állnak meg óránként a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus standjánál, számolni sem lehet az érdeklődőket. Volt olyan pillanat, hogy a tesztlapot 6 gyermek, és mellettük egy 80 év körüli bácsi töltötte ki egyszerre, hasonlóan töprengve a válaszokon. Sokszor egyik testvér hozza a másikat, a barátait, vagy szüleit. Természetesen az ajándéktárgyak is népszerűek.

Fábry Kornél a NEK főtitkára kedden délben beszélt a jövő szeptemberi eseményről „Európa szívében” címmel. Előadásában a tények és objektív adatok mellett a személyes tanúságtétel is helyet kapott. Ezt a közönség nagyon nyitott szívvel fogadta. Egy hozzászóló beszámolt arról, hogy a folyamatos szentségimádás megkezdése után, miként történtek itt Olaszországban is csodák.

A Meeting mottója egyébként nagyon jól illik az Eucharisztikus Kongresszus lelkületéhez és a készülethez: személyünk ahhoz alakul, Akit odaadással nézünk. Kornél atya elmondta: Mi azzá válunk, amire a tekintetünket szegezzük: a napraforgó kerek, mert a napra néz, Veronika valódi ikonná vált, miután Jézust nézte és odaadta neki a kendőjét, az idős házaspárok néha úgy tűnik, hasonlítanak, mert egy életen át nézték egymást. Tehát álljunk meg, nézzünk Krisztus arcára és imádkozzunk, beszéljünk Vele. Lassan olyan emberek leszünk, amint azt a Szentatya mondja: "akik Krisztust hordozzák anélkül, hogy tudnák".

Elhangzott még: „a nyugati ember nagyon arra van beállítva, hogy valamit tegyen. Evvel szemben a szentségimádás abból áll, hogy jelen vagyunk és a jelenlévő Jézust imádjuk, Őt nézzük. Még az is lehet, hogy elalszunk közben, de akkor is Vele vagyunk. Az eucharisztikus lelkület lényege, hogy engedjük, hogy Jézusé legyen a főszerep az életünkben, Ő alakítson minket, váljunk élő tabernákulummá úgy, hogy megmutatjuk Isten irántunk való szeretetét a világban, továbbadva, amit kaptunk.”

„Tanuljuk a világot Ferenc pápa szemével nézni” – ebben Abascal Arturo Sosa a jezsuita rend generálisa segített.

P. Sosa először a jezsuita rend világról kialakított látásmódját osztotta meg és a következő 10 évre szóló elsődleges apostoli szempontjairól (Egyetemes Apostoli Preferenciák) beszélt – amint mondta – azért, mert Ferenc pápa is jezsuita.

Az elmúlt két évben a rend feltette magának a kérdést: hogyan szolgáljuk az Urat és az Egyházat Ferenc pápasága alatt, az adott politikai, gazdasági, szociális helyzetben? Megkülönböztetésünk kiindulási pontja, amelyben minden jezsuita közösség egyetértett: az egység a sokféleségben.

A négy elsődleges apostoli szempont: utat mutatni Isten felé a lelkigyakorlatok és a megkülönbözetés által; együtt járni a szegényekkel, kirekesztettekkel, a méltóságukban sérültekkel, a kiengesztelődés és az igazságosság küldetésének jegyében; segíteni a fiatalokat a remény jövőjének építésében; és együttműködni Közös Otthonunk megóvásában.

Ezek egy lelki irányvonalat jelölnek ki, egyik sem fontosabb a másiknál, mindegyik olyan meghívás, ami a rend önazonosságát érinti, együtt kell mérlegelni és megérteni őket. Egyébként ezek nem azt írják le, mit kell tenni, hanem hogy hogyan.

2019 elején a Pápa helyesnek ismerte el ezeket a szempontokat, mint amelyek összhangban vannak az Egyház mai prioritásaival, és az Evangelii Gaudium szellemével. Ferenc pápa levelében hozzátette, hogy az első a legfontosabb, a személyes kapcsolat Jézussal, az egyéni és közösségi ima, amely nélkül a többi sem fog működni.

Szent Ignác tapasztalata azt tanítja nekünk – folytatta a generális - , hogy az egyház és a világ új problémáira nem adhatunk régi válaszokat. Az intézmények megújítása előtt azok szívét kell megújítani, akik vezetik azokat. A korszakváltások idején, mint a miénk, az Egyház minden belső reformja avval kezdődik, hogy helyreállítjuk a kapcsolatot önmagunkkal a Krisztushoz való tartozásunkban, közösségben Szent Péter utódjával.

Fontos bensőségesen megismerni az Urat, Aki értem emberré lett, mert minél jobban ismered, annál jobban tudod követni Őt. Ima, tanulás, szolgálat, személyes tanúságtétel. Ezek által tudunk Egyház lenni, ahogyan azt Ferenc pápa is képzeli.

Kérdésre válaszolva P. Sosa elmondta: Az Evangelii Gaudium Ferenc pápa programadó dokumentuma, amely a II. Vatikáni Zsinat gyermeke, vagy inkább unokája. A Pápa aggodalma az, hogy nincsen lelki mélység. Az Egyház nem fog megváltozni, ha nem tapasztalja meg mélységesen Istent, azokban a különböző helyzetekben, amelyeket megélünk. Ferenc pápa nagyon érzékeny erre, ha mi nem vagyunk képesek az Úrra tekintetni, és az Úr szemével tekinteni arra, amit megélünk, akkor nem lesz egyházi megújulás.

„Megismerni, hogy megértsük egymást, megérteni egymást, hogy együtt tudjunk élni” - Abdul Karim Al Issa a Muszlim Világszövetség főtitkára, aki nem politikus, több mint 50 muszlim ország nem kormányzati szervezetének választott vezetője, Olivier Roy francia történész, iszlám és közel-keleti szakértő, számtalan a témában meghatározó kötet szerzője és Wael Farouq a Milánói Katolikus Egyetem arab nyelv és irodalom professzora beszélgettek a témában. Wael Farouq elmondta: „Különbséget kell tenni az iszlám, mint hit, és mint politikai ideológia között. Hogyan lehet, hogy egy hívő moszlim, aki hisz abban hogy Isten védi, egy iszlamistává válik, aki abban hisz, hogy neki kell megvédenie Istent? Hogyan lehetséges, hogy az iszlám iszlamizmussá, hogy a hit egy politikai ideológiává vált?”

Al Issa elhatárolta magát a szélsőségesség és a radikalizmus minden formájától. Kiemelte: "Egyetlen szélsőségesnek sem szabad az iszlám nevében beszélni."

A politikai iszlámnak hosszú története van - mondta. Akkor alakult ki, amikor a hiteles szent szövegek helyett politikai gondolatokat hangsúlyozó szlogeneket kezdtek használni, bizonyos csoportok érdekei szerint. Ez vált  a terrorizmus alapjává, az utóbbi években a szociális médiák is ráerősítettek a folyamatra, és gyorsan terjedt a fiatalok körében.

Nekünk nem tetszik a politikai iszlám - hangsúlyozta, mert ezek az extremisták csak önmagukat képviselik. Az iszlám küzd az iszlamizmus ellen, mindig volt ellenállás vele szemben, de az sohasem volt ilyen szervezett, mint most.

Az iszlám értékelni akarja a másik embert, más vallásokat, kultúrákat.

A jövőnk pozitív lesz, az extremisták izolálódni fognak… - mondta Al Issa.

Roy professzor elmondta: A radikálizálódás világjelenség. Nyugaton a problémát csak a Koránban keresik, de az iszlamizmus az elmúlt 30 évben alakult ki, tehát nem lehet csak az iszlám zárt rendszerében nézni a kérdést. A radikális erőszakosság egy új tendencia, nyugatról jön, ahol sok a konvertita. A halál vonzása, a nihilizmusból fakad…nem valamiért harcolnak, hanem meg akarnak halni, mert nem hisznek az életben, a jövőben, ez a „no-future” (nincs jövő) generáció.

További érdekes témák a harmadik napról: Európa, probléma vagy lehetőség Olaszország számára?; Egészség mindenkinek: elérni az elérhetetlent, „Going West” – szabadság, magány az amerikai kísérlet; Család akcióban; Laudato sí – fenntartható…mert emberi; Algoritmusok – elszánt harc ember és gép között; Neuronok, az ismert világegyetem legnagyobb rejtélye;1989: remények és csalódások; Támogatás a távolból: a 34 országban több ezer rászoruló gyermekeket támogató olasz egyesület az AVSI (Association of Volunteers in International Service, Önkéntesek Nemzetközi Szolgálatának Egyesülete) programja; Amikor a sport legyőzi a rasszizmust.

Kedden este Szent Ferenc és a szultán találkozásának évfordulója alkalmából készült összművészeti előadásra került sor „Ainalsharaa - A költők kútja" címmel. Egy 800 évvel ezelőtt történt esemény megidézése szavakkal, zenével és dalokkal. Két nagyszerű ember, egymással harcoló népek fiai, akik hűek Istenhez, képesek saját tapasztalatukról beszélni, és vágyakozni a meghallgatásra.

Ez a történelmi esemény lehetőséget kínál korunk két művésznőjének, egy szíriainak és egy olasznak, hogy találkozzanak, megismerjék egymást és összevessék tapasztalatukat az akkori eseményekkel. Egy olyan találkozás, amely ma, mint akkoriban, nyilvánvalóan nem változtatja meg a világ sorsát, de egy kicsi, szilárd hidat épít fel két ember között. Egy olyan alkotás ez, amely költői formában kínál lehetőséget a párbeszéd és a béke újraértelmezésére.

Varga Jánost hallották Riminiből. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Varga János atya, a bécsi Pázmáneum rektorának tudósítása a Rimini Meetingről 3.
21 augusztus 2019, 17:11