Keresés

2019.08.19 Rimini Meeting 2019 2019.08.19 Rimini Meeting 2019 

Ferenc pápa üzenetet küldött a Rimini Meetingre - Varga János atya tudósítása

40. alkalommal rendezik meg az olasz tengerparti városban a Rimini Meetinget. Idén is a helyszínről tudósítja hallgatóinkat és olvasóinkat Varga János atya, a bécsi Pázmáneum rektora.

Varga János atya - Rimini

Augusztus 18-án, vasárnap, délelőtt megnyitotta kapuit a „Népek közötti barátságért” megrendezett nemzetközi találkozó, a 40. Rimini Meeting.

Mottója, egy Karol Wojtyła Veronikáról szóló verséből származó idézet „Nacque il tuo nome da ciò che fissavi - neved azzal a pillantással született”. Személyünk azáltal alakul, amit illetve Akit nézünk.

A nyitó szentmise előtt elhangzott a Ferenc pápa üdvözletét és áldását közvetítő üzenet, amelyet Pietro Paolin bíboros államtitkár küldött Rimini püspökének és a Meeting résztvevőinek.

„Hogyan tudja az ember újra megtalálni önmagát és a reményt? – teszi fel a kérdést Ferenc pápa. Nem lehetséges csak érvelés vagy egy stratégia által. Az élet titka, ami kiemel bennünket a névtelenségből: tekintetünket Jézusra emelni és közvetlen, családias kapcsolatban lenni Vele.

Jézust nézni megtisztítja a látást és előkészít minket, hogy mindent új szemmel lássunk. Jézus, Aki életét adta értünk személyes szeretettel tekint mindenkire, figyelembe véve emberi méltóságunkat, hogy megerősítse egyedi és megismételhetetlen arcunkat. Egy korban, amelyben embereket statisztikák részeiként, számokként tekintenek, különösen fontos újra meghirdetni ezt a keresztény tanítást.

Üzenetében a Pápa idézi Manzoni Jegyesek című regényét, amelyben a mű egyik kulcsszereplője a „Névtelen a bíbornok ölelő karjai közül kibontakozva …felkiált: Isten valóban nagy! Isten valóban jó! Most már ismerem magamat …” Valamint felidéz evangéliumi jeleneteket Veronikáról, akire az idei Meeting címe utal, illetve Zaccheus vagy Máté meghívásáról. Az üzenet kiemeli: A szeretetnek miféle ereje volt Jézus tekintetében, amellyel meghívta Mátét. Jézus megáll, sietség nélkül, békével és irgalommal néz Mátéra, úgy, ahogy még senki sem nézett rá. És ez a tekintet megnyitja szívét, szabaddá teszi, meggyógyítja, reményt, új életet ad neki. Ez az, ami a keresztényt egy semmi máshoz nem fogható jelenlétté teszi, amelyre szomjasak korunk emberei. Akkor leszünk „eredetiek”, ha arcunk a feltámadt Krisztus arcát tükrözi vissza.

A mi örömünk forrása az, hogy nevünk fel van írva a mennyben, és ezt senki és semmi nem veheti el tőlünk. Nevünk fel van írva a mennyben, nem érdemeink, hanem az ajándék miatt, amit kaptunk a keresztségben. Ez egy adomány, és arra vagyunk meghívva, hogy megosszuk azt kivétel nélkül mindenkivel. Ezt jelenti az, hogy missziós tanítványok vagyunk.”

Ferenc pápa, reményének adott hangot, mert „a Találkozó mindig vendégszerető hely, ahol a részvevőknek van „kire emeljék tekintetüket”, megtapasztalva a saját, mással fel nem cserélhető identitásukat. Ez a legjobb módja annak, hogy megünnepeljük ezt az évfordulót, nosztalgia és félelmek nélkül, mindig Krisztus jelenlétében élve, testének, amely az Egyház, tudatos tagjaiként. Az elmúlt négy évtized buzgó elkötelezettségének és kreatív apostoli munkájának hálás emléke új energiákat ébreszthet a hitbeli tanúságtétel számára, amely nyitott a kor szükségleteinek hatalmas távlatai felé” - fejeződik be a pápai üzenet.

A mise főcelebránsa Francesco Lambiasi Rimini püspöke szentbeszédében a napi evangélium kapcsán kifejtette: Jézus szavai keménynek, durvának, szinte kegyetlennek tűnnek: „Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre; s mennyire szeretném, ha már fellobbanna! Keresztséggel kell megkeresztelkednem, és mennyire vágyom utána, amíg be nem teljesedik! Azt gondoljátok talán: azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek: nem, hanem széthúzást.” Lk 12, 49-51

A használt fogalmak a Húsvéthoz kapcsolódnak. Jézus keresztségről és tűzről beszél. Ég a vágytól, hogy megmerüljön a rossznak, a fájdalomnak, a halálnak a tengerében, hogy kifejezze az Atya bűnös emberiség iránti szeretetét. De a tűz is Húsvétot idézi. Isten szeretetére utal, ami a keresztben mutatkozik meg, mint a szeretet égő csipkebokra, amely soha több nem alszik ki. A két fogalom a Pünkösd eseményére irányítja figyelmünket, amiről a Keresztelő prófétálta, hogy Ő, a Messiás, Krisztus Szentlélekkel és tűzzel fog keresztelni. Egy olyan mondatban foglalhatjuk mindezt össze, ami nem szerepel a négy evangéliumban, de feltehetőleg hitelesen jézusi: „Aki közel van hozzám, közel van a tűzhöz”. Kemény beszéd - mondhatnánk… De Jézus nem csodálkozást, hanem megtérést és határozott döntést vár tőlünk, ahogy a tanítványoktól is. A hűség mércéje, amit a Mester ad a radikalitás. Nem lehetünk érdekből, vagy csupán kötelességből keresztények, kizárólag szeretetből – fejezte be Rimini püspöke szentbeszédét.

Sergio Mattarella olasz köztársasági elnök üzenetet küldött a találkozóra. Ebben hangsúlyozza: „a Meeting a találkozás, a tapasztalatcsere és a kulturális növekedés különleges alkalma, amelynek címét úgy értelmezi, mint reflexiót az emberségünkre, a másikkal való szükségszerű kapcsolatra, a közösséggé alakulásra, a személyes hit és a történelem közötti szakadatlan párbeszédre. Bátran kell szembesülni az újjal, bénító nosztalgia nélkül, megőrizve a kritikus, de másokra nyitott lelkületet.” – áll az elnöki üzenetben.

Maria Elisabetta Alberti Casellati az olasz szenátus tavaly megválasztott első női elnöke a Meeting nyitó előadásán Személy és társadalmi barátság címmel a család megtartó erejéről beszélt. Többek között elhangzott:

Nevünket szüleink adják nekünk, ami jól kifejezi, hogy abból alakulunk, amit elődeinktől, kapcsolatainkból kapunk. Hangsúlyozta, egy társadalom, amely nem ad gyermekeknek életet örök jelenben él, nem nyitott a jövőre.

A Meetingről elmondta, hogy az évforduló ünneplése jövőbe tekintés, a kreativ vitalitás történetének biztos talaján állva. Ez egy közösség történetének a műve és nem egy szervezési stratégia eredménye. Véleménye szerint itt a párbeszéd nem munkamódszer, hanem a maga természetes módján valósul meg. Ezért a Meeting alkalmas hely arra, hogy hidakat építsen különböző teológiai felfogások és kultúrák között.

Az ortodox zsidó vallású Joseph H. H. Weiler professzor bibliaórájának címe 40, Isten kedvenc száma, arra a kérdésre kereste a választ, miért éppen a 40 a legfontosabb szent szám? Kifejtette, hogy az érett felnőttkorra való eljutás ideje a 40 év. Egyébként ez a szám összeköti az ó- és az újszövetséget. Egyértelmű, hogy a 40, Isten kedvenc száma, és ez nem lehet másként a Meeting esetében sem, amely idén lett 40 éves – hangsúlyozta Weiler.

A Meeting színes kínálatát jelzik a nyitónap további témái: Mesterséges intelligenciák – az emberi tényező, A bizalom, mint közjó, Optikai csalódás – csalás, vagy lehetőség az agyunk számára, A képzés is nevelés, Egy tekintet, amely megfogta az emberit.

Este színházi bemutató volt, Pär Lagerkvist Barabás című regényének a mai korba helyezett átirata Midnight Barabba címmel. A rendező Ottelo Cenci szerint fontos arra a bibliai értelemben véve mellékszereplőre tekinteni, akinek élete sok mai szerző érdeklődését felkeltette. Barabás a Jézussal való váratlan találkozás után rádöbbenhetett, hogy nem élhet úgy, ahogyan korábban. Talán ebben a szabadság utáni vágyban és annak megsejtésében, hogy van Valaki, Aki szeret, mutatkozik meg az a segítség, amelyet Barabás válaszként adhat a mai ember alapvető problémájára, hogy megértse a saját identitását.

Varga Jánost hallották Riminiből. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Varga János atya, a bécsi Pázmáneum rektorának tudósítása a Rimini Meetingről 1.
19 augusztus 2019, 16:28