Traži

Vatican News
Naslovnica nove knjige Kršćanske sadašnjosti "Što je to obitelj?" Naslovnica nove knjige Kršćanske sadašnjosti "Što je to obitelj?" 

Osvrt na novu knjigu Kršćanske sadašnjosti "Što je to obitelj?"

U okrilju Kršćanske sadašnjosti objelodanjena je nedavno, u srpnju 2020., knjiga naslovljena ″Što je to obitelj?″ a podnaslovljena riječima u kojima se na intrigantan način susreću uzvišeno i profano, duhovno i tjelesno: ″Slijedom transcendencije u gaćama i drugih ultraseksističkih pogleda″. Autor je Fabrice Hadjadj, rođen 1971., vrhunski intelektualac i blistav esejist. Podrijetlom Židov, našavši se u pariškoj crkvi Saint-Séverin pred jednim kipom Djevice Marije, obratio se na katoličanstvo.

Marito Mihovil Letica - Zagreb

Što je to obitelj? Sve do nedavno odgovor na ovo pitanje bio je jasan i samorazumljiv da se sámo postavljanje pitanja činilo izlišnim i besmislenim. Ali dva procesa: prvi bismo uvjetno mogli nazvati evolucijskim, a drugi revolucijskim – prvi je dijakronijska semantika ili mijenjanje značenja pojmova kroz vrijeme, a drugi je lingvistički inženjering, koji je u većini slučajeva nasilan i ideološki motiviran – doveli su do toga da se dotično pitanje pokazuje iznimno važnim, štoviše ključnim i neotklonjivim. U današnje vrijeme takozvanih ″istospolnih brakova″, a ta je sintagma samo jedan od primjera oksimorona narinutoga lingvističkim inženjeringom, i drugih brakolikih zajednica, rodne ideologije, tehničkih manipulacija embrijima, takozvanoga ″surogat majčinstva″ i slično – potrebno je više nego ikada prije vratiti se obitelji da bismo osuvremenili njezinu svevremenu vrijednost, kako bismo je potvrdili u njezinoj primordijalnosti i, kako reče znameniti katolički mislilac Gilbert Keith Chesterton, u njezinoj anarhističnosti. Obitelj je ″anarhistična ustanova u najvišem smislu riječi. To znači da je ona starija od zakona i da je prije Države. Snagom svoje naravi ona se krijepi i kvari neobjašnjivim silama koje proistječu od običaja i rodbinstva.″

U okrilju Kršćanske sadašnjosti objelodanjena je nedavno, u srpnju 2020., knjiga naslovljena ″Što je to obitelj?″ a podnaslovljena riječima u kojima se na intrigantan način susreću uzvišeno i profano, duhovno i tjelesno: ″Slijedom transcendencije u gaćama i drugih ultraseksističkih pogleda″. Autor je Fabrice Hadjadj, rođen 1971., vrhunski intelektualac i blistav esejist. Podrijetlom Židov, našavši se u pariškoj crkvi Saint-Séverin pred jednim kipom Djevice Marije, obratio se na katoličanstvo.

Na ovitku knjige ″Što je to obitelj?″ čitamo rečenice Josipa Balabanića (koji je ujedno njezin prevoditelj s francuskoga izvornika):

″Prema Fabriceu Hadjadju i pogledima na obitelj u ovoj knjizi, ʹobitelj je tjelesna podloga za otvaranje transcendenciji; mjesto gdje nas spolna razlika, generacijska razlika, i razlika između tih dviju razlika, poučava da se okrećemo drugomu kao drugomu. To je mjesto dara i neprocjenjivog primanja života koji se širi po nama i mimo nas, i koji nas tjera uvijek naprijed u misterij postojanjaʹ. Obitelj je, dakle, ʹtjelesna podloga za otvaranje transcendencijiʹ, a ʹtranscendencija je ishodište svega pojavnoga, nešto skriveno kao svjetlost; njezin poziv u samoj je našoj prisutnosti; njezin duh je u samome tkivu našega tijelaʹ.″

Što misliti o tjelesnosti doznajemo na samome početku biblijske ″Knjige Postanka″, ističe Fabrice Hadjadj. On riječi ″Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih″ (Post 1,27) tumači govoreći da se Božja slika nalazi u razlici spolova.

A dijete je za Hadjadja posebno uzvišen događaj, u najvišemu smislu te riječi. Dijete nije nikakvo pravo, nego jedna činjenica; dar kojega nikada nismo pravo dostojni, kaže Hadjadj i nastavlja o ovome osobitom daru:

″On je pridodatak spolom obilježenoj ljubavi, a nikada neposredan ishod neke namjere. Jer nikoja ljudska, tehnička ili moralna sigurnost ne može opravdano biti u ishodištu njegova događaja. Kad bi njegova prisutnost ovisila o našoj mjerodavnosti, tada bismo mi njime vladali apsolutno, bio bi kotačić u mehanizmu, etapa u nekom razvitku, a ne događaj života koji započinje i uvijek nas nadilazi.″

Knjiga ″Što je to obitelj?″ sastoji se od četiri dijela koji su naslovljeni: ″Što je to obitelj?″, ″Transcendencija u gaćama″, ″Elektronički tablet i obiteljski stol″, ″Upravljanje rađanjem″. Na kraju knjige nalazi se i dodatak ″Protiv ʹzdrave obiteljiʹ″, gdje je sintagmu ʹzdrave obiteljiʹ Hadjadj stavio u navodne znakove. Hadjadj oštro polemizira s autorom jednoga članka koji polazi od svetogrdne teze što se u novije vrijeme mogla vidjeti na transparentu ″Isus je imao dva oca i zamjensku majku″, misleći na Boga Oca, Duha Svetoga i Djevicu Mariju. Tu tezu Hadjadj naziva ″jednom starom budalaštinom, nimalo originalnom″ te je argumentirano raskrinkava i obeskrjepljuje.

Knjiga ″Što je to obitelj?″ nudi odgovore na mnoga pitanja koja se tiču ne samo suvremene obitelji nego i duha vremena i društva kojim su obitelji obuhvaćene. Zavrjeđuje svaku pohvalu i preporuku za čitanje, razmatranje i autentično kršćansko odjelotvorenje u svakodnevnome životu. Završavamo polemički intoniranim rečenicama, prodahnutima srhom suptilne ironije, kojima Fabrice Hadjadj zaključuje knjigu:

″Misao da se odvoji ʹmuško trojstvoʹ od ʹženske trijadeʹ divan je način da se ʹracionalizirajuʹ odnosi, da se ne miješaju kruške i jabuke, da se stavi isto s istim. Sve je dobro poredano, svoje, nepovrjedivo. No to je najnebiblijskija stvar uopće, jer u ʹKnjizi Postankaʹ, ʹna svoju sliku Bog ih stvori, muško i žensko stvori ihʹ (Post 1,27). To znači da su muškarac i žena, u svojoj urođenoj, nativnoj plodnosti, na sliku Božju, da je, dakle, ʹprirodnaʹ obitelj ikona Nadnaravnoga, da je različitost spolova, kao prva uvertira, karnalna i dramatična, usmjerena k drugosti, krijući jedan nesvediv misterij, otajstvo… To nesvedivo, nedvojbeno je, nepodnošljivo je našoj oholosti. Htjelo bi se to, kao što čini WHO – Svjetska zdravstvena organizacija, svesti na ʹseksualno zdravljeʹ. No Providnost je veća od naših programa. A Krist nas ne poučava da za uzor uzmemo cvijet iz staklenika, nego ljiljane u polju.″ 

Ovdje poslušajte prilog: Osvrt na novu knjigu Kršćanske sadašnjosti "Što je to obitelj?"
09 kolovoza 2020, 11:53