Traži

Pravne napomene

PRAVNE NAPOMENE

„Tajništvo za komunikaciju“ ili „La Segreteria per la Comunicazione“ (u nastavku teksta: „SPC“) dikasterij je Rimske kurije koji je ustanovljen 27. lipnja 2015. godine apostolskim pismom u obliku motuproprija „L'attuale contesto comunicativo“ (hrv. „Aktualni komunikacijski kontekst“). Dikasterij je na čelu komunikacijskog sustava Svete Stolice.

Zadaća je SPC-a razvoj novog jedinstvenog, integriranog i multimedijalnoga komunikacijskog sustava u službi evangelizacijskog poslanja Crkve, a koji je sposoban vrjednovati ono što se u povijesti razvilo unutar komunikacijske strukture Svete Stolice.

UVJETI I PRAVILA KORIŠTENJA

Pristup, konzultiranje i korištenje stranica ovog portala (u nastavku teksta: „portal“), kao i korištenje usluga koje su ponuđene na njemu, implicira da korisnik (u nastavku teksta: „korisnik“) prihvaća ove „Uvjete i pravila korištenja“.

SPC pridržava pravo da bez prethodne najave i u bilo koje vrijeme, s krajnjom diskrecijom, izmijeni i/ili ažurira sadržaj na portalu kao i sadašnje „Uvjete i pravila korištenja“. Korisnika će informirati putem objave na samom portalu. Pristupanje nakon izmjene i/ili ažuriranja „Uvjeta i pravila korištenja“ znači da ih korisnik u potpunosti prihvaća.

Pravo intelektualnog vlasništva

Sadržaj stranice koji uključuje, ali nije ograničen na, slike, zvučne zapise, video-zapise, glazbu, tekstove, fotografije, grafike, datoteke, zaštitne znakove, logoe, vijesti, software i bilo koji drugi materijal i/ili informacije u bilo kojem obliku (u nastavku teksta: „sadržaj“), isključivo je vlasništvo SPC-a, ili je u svakom slučaju na raspolaganju SPC-a, te je zaštićen autorskim pravima. Sadržaj se u svakom slučaju ne može, ni u potpunosti ni djelomično, u bilo kojem obliku ili bilo kojim sredstvima, koristiti, izmjenjivati, kopirati, distribuirati, objavljivati, prenositi, prebacivati, reproducirati ili na drugi način učiniti dostupnim bez prethodne suglasnosti SPC-a, uključujući prodaju, sub-licenciranje, proizvodnju izvedenih djela ili korištenje na bilo koji način, pa i besplatno.

Portal može također sadržavati slike, dokumente, proizvode, logoe i zaštitne znakove treće osobe koje je isključivo autorizirao SPC da ih objavljuje na portalu: i taj je sadržaj zaštićen autorskim pravom.

Izričito je zabranjeno reproducirati zaštitni znak i/ili logo SPC-a.

Naziv „Tajništvo za komunikaciju“ ne može se koristiti za internetske adrese drugih stranica ili kao dio tih adresa.

Ograničenja odgovornosti

Sadržaj ovog portala nudi se u dobroj vjeri i SPC jamči da taj sadržaj ispunjava uvjete pouzdanosti, pravičnosti i potpunosti. Međutim, moguće su grješke, netočnosti i propusti. Stoga, SPC ne preuzima nikakvu odgovornost u tom smislu nudeći pravovremeni ispravak ako i kad se prijave grješke, netočnosti i propusti.

SPC ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na korištenje sadržaja od treće osobe.

SPC neće ni u kojem slučaju biti odgovorno za viruse ili zaraze koji su posljedica pristupa portalu i/ili korištenja istog, a na koje bi korisnik mogao naići.

SPC ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj internetskih stranica treće strane, s kojom je portal SPC-a aktivirao hiper-poveznicu (u nastavku teksta: „poveznica“), ni za korisnikovo korištenje spomenutih poveznica. Poveznice ne impliciraju SPC-ovo prihvaćanje povezanih internetskih stranica, za čiju kvalitetu, sadržaj i grafiku SPC ne preuzima nikakvu odgovornost. Korisnik koji odluči pregledati gore spomenute internetske stranice čini to na vlastiti rizik preuzimajući odgovornost za bilo kakvu štetu od virusa ili zaraze koji su posljedica pristupa i/ili pregleda samih stranica.

U svakom slučaju, SPC neće biti odgovorno za štetu i/ili gubitke i/ili predrasude bilo kakve vrste, bilo izravne bilo neizravne, koji proizlaze ili su na bilo koji način povezani s korištenjem portala i/ili sadržaja ili pregleda i/ili korištenja sadržaja povezanih stranica koje bi treća strana mogla imati.

Zaštita osobnih podataka

SPC jamči da će prema korisnikovim osobnim podacima, koje bi SPC moglo saznati slijedom korištenja usluga (u nastavku teksta: „usluge“) dostupnih na portalu, postupati s najvećom mogućom povjerljivošću i isključivo u svrhe koje su dio pružanja usluga. Eventualni treći davatelji usluga za stranicu može, uz prethodno jamstvo da će obrađivati podatke istom razinom povjerljivosti kao i SPC, saznati korisnikove osobne podatke.

Koristeći gore navede usluge, korisnik će automatski pristati na obradu osobnih podataka i, ako se ne slaže, neće smjeti koristiti usluge dostupne na portalu.

Mjerodavno pravo i nadležni sud

Navedeni „Uvjeti i pravila korištenja“ regulirani su zakonom koji je na snazi u Gradu Državi Vatikanu i bilo kakav spor nastao iz tumačenja ili provedbe istih u nadležnosti je Suda Grada Države Vatikan.