Traži

Naslovnica knjige patra Tončija Trstenjaka SJ "Zaljubljeni kapelan" Naslovnica knjige patra Tončija Trstenjaka SJ "Zaljubljeni kapelan" 

Osvrt na knjigu isusovca Tončija Trstenjaka "Zaljubljeni kapelan"

Knjiga je rukovet od šezdeset kratkih priča što ih je pater Tonči pisao za ″Glasnik srca Isusova i Marijina″, mjesečnik koji neprekidno izlazi od 1892. godine.

Marito Mihovil Letica - Zagreb

Imenica ″ljubav″ i glagol ″ljubiti″ (uzmemo li pojavnice u svim padežima, u jednini i množini, odnosno u svim glagolskim oblicima i njihovim licima) nalaze se zajedno u Bibliji na više od šest stotina mjesta. U usporedbi s time, čestotnost glagola ″zaljubiti se″ stostruko je manja: javlja se svega šest puta, od čega pet puta u Starome zavjetu, a samo jednom u Novome. U starozavjetnim knjigama redovito se odnosi na međuspolne, muško-ženske žudnje i pobude, primjerice u 13. poglavlju ″Druge knjige o Samuelu″: ″A Amnon mu odgovori: ʹZaljubljen sam u Tamaru […]ʹ″ (2 Sam 13,4). U Novome zavjetu, u 4. poglavlju ″Druge poslanice Timoteju″, riječ je o zaljubljenosti u svijet: ″Jer Dema me, zaljubljen u sadašnji svijet, napustio i otišao u Solun, […]″(2 Tim 4,10).

Valja pripomenuti da pojam ″svijet″ u Novome zavjetu, ponajprije u ivanovskim spisima ali i u pavlovskima, gdjekad označuje zemlju ili svemir, u drugim slučajevima ljudski rod, čovječanstvo, a u nekim se kontekstima odnosi na sve ljude koji žive daleko od Boga, odbacujući Krista te prezirući njegove učenike i sljedbenike. U tome potonjem smislu često se može čuti da kršćanin treba biti ″u svijetu″, ali ne ″od svijeta″.

Stavivši u središte svojega velebnog spjeva ″Judita″ istoimenu starozavjetnu junakinju, kršćanski humanist Marko Marulić u osvit novovjekovlja napisao je: ″Tim ti se svakoga slava vred zamini, / ki zabivši Boga, svit ljubi i cini″, suvremenim jezikom protumačeno: ″U to ti se odmah prometne slava onoga / koji, zaboravivši Boga, svijet ljubi i cijeni″. A na početku ″Judite″ Marul u invokaciji pjeva: ″Da ti sʹ nadasve svet istinni Bože moj, / ti daješ slatko pêt, vernim ti si pokoj″, odnosno: ″Jer ti si iznad svega svet, istiniti Bože moj; / ti činiš da se slatko pjeva, ti si vjernima mir″.

Invokacija je zaziv, a vokacija jest poziv, zvanje. Marul zaziva Boga, a ne muze; svećenici se odazivlju Božjemu pozivu i tako nastaju zvanja. A kada svećenik objavi knjigu naslovljenu ″Zaljubljeni kapelan″, poželimo je otvoriti u potrazi za odgovorom na pitanje u koga ili što je kapelan zaljubljen. Citiram ulomak:

″ – I onda, što mi je činiti? – upita nakon značajne šutnje kapelan. / – Budite srce, mladi gospodine. Nadasve srce. Onda ga malo osvijetlite naukom. To vam preporučujem za svaku propovijed. Nemojte se dvoumiti! Između znanosti i srca, uvijek birajte srce. Nećete pogriješiti. / – Što bi to značilo? Da mijenjam način govora? Stil? / – Ne, mladi gospodine! Mijenjajte sebe. Zaljubite se. U Isusa, dakako. Poput svetog Ivana. Kad se zaljubite, govorit ćete jezikom Ljubljenoga. S oduševljenjem. Svima koji vas budu slušali gorjet će srce. Tako će prepoznati Gospodina.″

Čuli smo ulomak iz priče ″Zaljubljeni kapelan″, a tako je naslovljena i knjiga objavljena 2019. u okrilju Kršćanske sadašnjosti. Autor je Tonči Trstenjak, svećenik isusovac. Knjiga je rukovet od šezdeset kratkih priča što ih je pater Tonči pisao za ″Glasnik srca Isusova i Marijina″, mjesečnik koji neprekidno izlazi od 1892. godine. ″U doba kada smo sve više zarobljenici vremena, a ne njegovi gospodari, neka vas ove priče ispune i osmisle vam predah koji ste si poklonili za povratak duše″, napisao je u proslovu autor.

Knjiga ″Zaljubljeni kapelan″ ima podnaslov ″Pripovijesti za vele i male″ te objedinjuje priče satkane od onoga što je doživio i proživio čovjek bogat pastoralnim, pedagoškim, novinarskim i uredničkim iskustvom. Tonči Trstenjak rođen je 1. ožujka 1944. u Međimurju, u Kotoribi. Završio je studije filozofije i teologije na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu. Kardinal Franjo Kuharić zaredio ga je za svećenika 1973. u današnjoj varaždinskoj katedrali. Doktorat je isusovac Tonči Trstenjak postigao na Papinskome sveučilištu Gregoriana u Rimu. U četiri mandata bio je u vodstvu Hrvatske zajednice bračnih susreta. Posebno valja spomenuti da je na Hrvatskoj radio-televiziji osnovao i organizirao Religijski program te gotovo dva desetljeća bio njegovim glavnim urednikom. Za televiziju je snimio petnaest dokumentarnih filmova i brojne reportaže. Do umirovljenja bio je sveučilišnim profesorom na Filozofsko-teološkome institutu i Filozofskome fakultetu Družbe Isusove, danas Fakultetu filozofije i religijskih znanosti, gdje je predavao pastoralnu teologiju, katehetiku i medijsku komunikaciju. Prof. dr. Tonči Trstenjak autor je brojnih znanstvenih, stručnih i popularnih članaka te suautor zbornika ″Duhovna misao – Riječi duhovnika Hrvatskog radija″ i monografije ″Marijan Gajšak – sakralna umjetnost″. Objavio je zbirku priča ″Božićna pomaranča″. Autor je i monografije ″Bračni susreti″. K tome je urednik isusovačkoga godišnjaka ″Ignacijev put″ te i dalje redovito piše priče za ″Glasnik srca Isusova i Marijina″.

U knjizi ″Zaljubljeni kapelan″ čitamo o Crkvi koja kao živi organizam diše i pulsira u životima ″velih i malih″, u njihovim tegobama i radostima. Pater Tonči svjedoči osobitu vrstu zaljubljenosti, gorljive zaljubljenosti u ljubav prema Bogu odnosno Bogočovjeku Isusu Kristu, zaljubljenosti u poziv služenja Bogu i čovjeku. A ″Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje i Bog u njemu″, čitamo u 4. poglavlju ″Prve Ivanove poslanice″ (1 Iv 4,16) . Pokazuje nam pater Tonči kako puninom živjeti u svijetu, a ne isprazno ″svjetòvati″ u životu, bivajući ″od svijeta″. Kao malo tko umije ući u dušu našega čovjeka, mladog i starog, ″velog i malog″, malo školovanog i veleučenog, u dušu vjernika koji se gubi i nalazi, odluta od Boga i vraća mu se, dušu koji traži i moli, raduje se unatoč životnomu križu, i raduje se upravo zbog križa, jer križ je ljubav i put u slavu uskrsnuća i vječnoga života. Naslovi nekih u knjizi sadržanih pripovijesti jesu: ″Zaručnik u svećenike ode″, ″Rosa nebeska″, ″Dragi Bog kod šjorʹ Ante″, ″Miris ruža velikog petka″, ″Patricijina krizma″, ″Mili i zvijer″, ″Učitelji s otoka ljubavi″, ″Getsemani dr. Ivana″, ″Bakin anđeo Dragan″, ″Kako je Viktor stišao oluju″, ″Put iz tuge u radost″.

Tko otvori knjigu ″Zaljubljeni kapelan″ – otvara se ljubavi od Boga i prema Bogu, otvara se čovjeku te svevremeno aktualnim i smjerokaznim riječima Bogočovjeka Isusa u suvremenom životu, predokusu života vječnoga. 

Ovdje poslušajte prilog: Osvrt na knjigu isusovca Tončija Trstenjaka "Zaljubljeni kapelan"
19 siječnja 2020, 12:46