Hledejte

Setkání papeže Františka s domorodými komunitami v Maskwacis během jeho cesty do Kanady v roce 2022 Setkání papeže Františka s domorodými komunitami v Maskwacis během jeho cesty do Kanady v roce 2022  

Vatikán chválí novou smlouvu o duševním vlastnictví

Svatý stolec ocenil novou mezinárodní smlouvu o ochraně duševního vlastnictví. Na 65. shromáždění členských států Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) vyzval k další podpoře multilateralismu. Zvláště ocenil posilování významu domorodých společenství na celém světě.

Romano Pelosi - Vatican News

Nová mezinárodní smlouva chrání nejen duševní vlastnictví, ale také genetické zdroje a tradiční znalosti. Klade důraz na účast domorodých národů a místních komunit s přihlédnutím k jejich specifickému kulturnímu a právnímu kontextu. Arcibiskup Ettore Balestrero, stálý pozorovatel Svatého stolce při OSN v Ženevě, hovořil o "významném pokroku v našem společném úsilí o podporu dynamického a na budoucnost orientovaného systému duševního vlastnictví".

Úcta k domorodým národům

Balestrero vyjádřil naději, že smlouva oživí jednání o tradičních znalostech a kulturních projevech. Zdůraznil význam konsensuálních rozhodnutí jako základu úspěchu WIPO. 

10. července 2024, 15:00