Hledejte

Jedno z minulých jednání Rady kardinálů s papežem Františkem Jedno z minulých jednání Rady kardinálů s papežem Františkem 

Odborné přednášky tří žen podkladem k jednání Rady kardinálů

Sdělení Tiskového střediska Svatého stolce o zasedání Rady kardinálů

Vatican News

Ve dnech 17. a 18. června se v Domě svaté Marty konalo zasedání Rady kardinálů. Spolu s papežem byli přítomni kardinálové, kteří jsou jejími členy, a sekretář Rady.

Dne 17. 6. Rada prohloubila úvahu o roli žen v církvi, která začala vystoupením tří žen. Dopoledne zahájila úvodním slovem sestra Linda Pocherová, po níž následovaly promluvy Valentiny Rotondiové, profesorky na SUPSI v Luganu a vědecké pracovnice na katedře sociologie a Nuffield College Oxfordské univerzity a v neurologickém centru Univerzity Bicocca v Miláně, a Donaty Horakové, profesorky kanonického práva na Teologickém studiu Alberoni v Piacenze, přidruženém k Papežské univerzitě Angelicum.

Prof. Rotondi ve svém vystoupení zdůraznila vizi ekonomie jako péče a dobré správy v kontextu hlubokého mezigeneračního vztahu, zatímco Donata Horak poukázala na různé antinomie, jako je spravedlnost a milosrdenství, poradní a deliberativní pravomoc, hierarchický princip a ekleziologie společenství, demokratizace a monarchický model, v kontextu širší reflexe kanonického práva.

Po těchto dvou projevech následovaly v průběhu dne úvahy kardinálů k navrženým tématům.

V úterý 18. 6. reflexe pokračovala zprávami kardinála O'Malleyho o perspektivách, které otevírá práce Komise pro ochranu nezletilých v bezpečnostních záležitostech, a kardinála Graciase, který se hlouběji věnoval činnosti a způsobu fungování biskupských konferencí Na závěr byl dán prostor situacím v různých oblastech světa, z nichž kardinálové Rady pocházejí, se zvláštním zřetelem ke stávajícím válečným konfliktům.

Příští zasedání Rady se bude konat v prosinci tohoto roku.

18. června 2024, 19:51