Hledejte

Náměstí s bazilikou sv. Petra Náměstí s bazilikou sv. Petra 

Konsolidovaná cesta k transparentnosti vatikánských finančních institucí

Byla zveřejněna výroční zpráva Úřadu pro finanční dohled a informace (Asif) za rok 2023

Salvatore Cernuzio

Úřad pro finanční dohled a informace (Asif) vykonává soustavnou práci, kterou dokumentuje jeho výroční zpráva zveřejněná dnes, 17. června, s odkazem na rok 2023. Bylo nahlášeno 123 podezřelých aktivit, z toho 118 z Istituto per le Opere di Religione (IOR, tzv. vatikánské banky). Snížil se počet pozastavení transakcí (pouze jeden případ; v roce 2022 jich bylo pět) a také počet hlášení zaslaných Úřadu promotora spravedlnosti (11; před dvěma lety jich bylo 19). To je známkou toho, že se systém stabilizoval v rámci bezpečných a transparentních parametrů.

Na druhé straně se zvyšují aktivity v oblasti vnitřní spolupráce s ostatními příslušnými orgány Svatého stolce a Vatikánského státu, jakož i mezinárodní spolupráce, mimo jiné účastí na fórech Moneyval a Egmont.

Zkušenosti se školením zůstávají "intenzivní" a zvláště plodné jsou v této oblasti vztahy a výměna osvědčených postupů s Německou spolkovou bankou a Italskou centrální bankou. Roste také počet memorand o porozumění, která byla v roce 2023 podepsána s 9 zeměmi: Alžírskem, Ázerbájdžánem, Bahamami, Curaçaem, Libanonem, Senegalem, Mauriciem, Nepálem a Zambií. Asif rovněž nadále přispívá k vymáhání výnosů z trestné činnosti a výměnou informací se svými mezinárodními protějšky se stává centrem čistých příjmů.

Barbagallo: rok s nejvíce válečnými konflikty

To vše v roce 2023, který - jak zdůrazňuje předseda Asif, Carmelo Barbagallo, ve svém úvodu ke zprávě - "se fakticky projevil jako rok s největším počtem konfliktů od druhé světové války". Situace, která "přispívá k tomu, že mezinárodní vztahy jsou stále složitější a obtížnější", ale zároveň "je podnětem k tomu, aby se neupouštělo od boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu na celoplanetární úrovni".

"Udržování a rozvíjení pevné sítě mezinárodních vztahů je i nadále základním strategickým cílem Asif v zájmu jurisdikce," uvádí dále Barbagallo a zdůrazňuje, že "plodné mezinárodní vztahy" jsou doprovázeny stejně "plodnými vztahy" uvnitř Vatikánu s Úřadem promotora spravedlnosti, četnictva a Úřadu generálního auditora, a to díky "pravidelným setkáním" a také četným příležitostem k diskusi a hloubkové analýze se Státním sekretariátem, Sekretariátem pro ekonomiku a Governorátem.

Schlitzer: relevantní angažmá v mezinárodní sféře

Ředitel Giuseppe Schlitzer ve svém úvodu k dokumentu rovněž zdůrazňuje, že "angažovanost v mezinárodní sféře je pro úřad i nadále relevantní, a to především s ohledem na Moneyval"". Za "významnou" pak označuje projekci úřadu směrem ven, tj. s obdobnými orgány jiných států, a "vytrvalou" spolupráci s ostatními příslušnými orgány Svatého stolce a Městského státu Vatikán.

Zpráva se dále věnuje dozorčí činnosti Asif - v jejích dvou složkách boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu a obezřetnostního dohledu - nad dohlíženým subjektem, tj. nad Institutem náboženských děl, IOR, který je jako jediný oprávněn vykonávat finanční činnosti profesionálním způsobem v jurisdikci. V rámci memoranda o porozumění se Sekretariátem pro Ekonomiku Asif monitoroval postupy přijaté IOR za účelem splnění požadavků stanovených v Dohodě se Spojenými státy americkými o dodržování daňových předpisů a provádění zákona o dodržování daňových předpisů v oblasti zahraničních účtů (tzv. dohoda F ATCA ) z roku 2015. Zpráva vysvětluje, že od roku 2020 provedl Úřad pro dohled tři kontroly v IOR, včetně "rozsáhlé" kontroly týkající se otázek obezřetnosti, následné kontroly a "cílené" kontroly týkající se boje proti praní peněz a financování terorismu.

Doporučení Moneyvalu a evropské směrnice

Jako "pozoruhodné" jsou pak ve zprávě definovány práce na revizi zákona XVIII z listopadu 2023 o transparentnosti, dohledu a finančních informacích, která se stala nezbytnou k implementaci některých doporučení ze zprávy o vzájemném hodnocení Moneyval (duben 2021) a ke sladění některých ustanovení s evropskými směrnicemi, jak bylo dohodnuto ve smíšeném výboru (orgán dohlížející na dodržování měnové dohody s Evropskou unií).

Více než 120 hlášení podezřelých aktivit

Pokud jde o konkrétní činnosti, Asif uvádí 123 hlášení podezřelých transakcí přijatých v roce 2023, z toho 118 od IOR, čtyři od orgánů Svatého stolce a Vatikánského městského státu a jedno od neziskové organizace (NPO). Hodnoty odpovídají hodnotám zaznamenaným v roce 2022. Naopak se snížil počet hlášení předaných promotoru spravedlnosti: jedenáct. Číslo, které lze spolu s dalšími číst jako vyjádření stabilizace parametrů bezpečnosti a transparentnosti.

Snížil se také počet pozastavení operací a transakcí: pouze jeden případ "omezené" částky (5 848 EUR), který vyžadoval použití preventivních opatření podle článku 48 zákona č. XVIII. "Podstatný pokles" případů, které vyžadovaly preventivní opatření, tedy Asif zaznamenal v porovnání s předchozími dvěma roky: v roce 2021 byly zaznamenány 4 pozastavení operací a transakcí a zablokování běžného účtu v celkové výši 626 188 EUR; v roce 2022 bylo zaznamenáno 5 pozastavení operací a transakcí v celkové výši 829 050 EUR.

Devět memorand o porozumění

V oblasti mezinárodní spolupráce zaslal Asif v roce 2023 protistranám 22 žádostí o informace nebo spontánní sdělení, přičemž obdržel deset takových sdělení. Zvláště rozsáhlá pak byla, jak již bylo zmíněno, činnost spočívající v podepisování memorand o porozumění se zahraničními finančními zpravodajskými jednotkami: s devíti memorandy podepsanými v roce 2023 vzrostl počet podepsaných memorand ze 67 na celkových 76 za 14 let činnosti úřadu Asif.

A konečně, pokud jde o prohlášení o přeshraniční přepravě hotovosti, v roce 2023 zaznamenal Asif nárůst počtu příchozích prohlášení, a to o 165 v celkové výši přesahující 15 milionů eur (15 462 762), a 361 odchozích prohlášení v celkové výši přesahující 5 milionů eur (5 201 311). Jedná se o trend, který trvá od roku 2019, upozorňuje úřad a vysvětluje, že naprostá většina deklarovaných částek připadá na činnost vatikánských veřejných orgánů.

Popsaný soubor činností tak ukazuje, jak Úřad pokračuje v plnění cílů, pro které jej v roce 2010 Benedikt XVI. zřídil: vysoce kvalitní činnost v oblasti prevence a boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu a finanční transparentnosti. Dosažené pozitivní výsledky tak ukazují na upevnění souladu Vatikánu s nejlepšími mezinárodními standardy.

 

 

17. června 2024, 12:18