Hledejte

Kardinál Parolin na mírovém summitu ve Švýcarsku Kardinál Parolin na mírovém summitu ve Švýcarsku  (© KEYSTONE POOL / ALESSANDRO DELLA VALLE)

Kardinál Parolin: dialog je jedinou cestou ke spravedlivému míru na Ukrajině

Kardinál státní sekretář vystoupil jako pozorovatel na konferenci o řešení situace na Ukrajině, která skončila včera, 16. června, ve Švýcarsku. Mimo jiné vyzval k "dialogu mezi stranami" a také k "respektování mezinárodního práva" a "suverenity každé země". Kardinál Parolin rovněž důrazně apeloval na ochranu dětí a vězňů "civilních i vojenských".

Isabella Piro - Vatikán

"Jediným prostředkem, který je schopen dosáhnout skutečného, stabilního a spravedlivého míru, je dialog mezi všemi zúčastněnými stranami": to v neděli 16. června jako pozorovatel na dvoudenním summitu na vysoké úrovni o míru pro Ukrajinu ve švýcarském Bürgenstocku důrazně zopakoval kardinál státní sekretář Pietro Parolin. Jménem papeže Františka kardinál potvrdil blízkost "sužovanému ukrajinskému lidu" a připomněl papežovo "trvalé angažmá" "ve prospěch míru".

Poskytnout pomoc a napomáhat zprostředkování

Ústředním bodem projevu státního sekretáře bylo jeho povzbuzení mezinárodnímu společenství, aby "prozkoumalo způsoby, jak poskytnout pomoc a pomoci se zprostředkováním, ať už humanitární nebo politické povahy", s nadějí, že "diplomatické úsilí prosazované Ukrajinou a podporované řadou zemí bude zdokonaleno, aby bylo dosaženo výsledků, které si oběti zaslouží a v něž doufá celý svět". Parolin zároveň zdůraznil, že Svatý stolec je i nadále odhodlán "udržovat stálý kontakt s ukrajinskými a ruskými úřady" a je rovněž připraven pomoci při realizaci "možných zprostředkovatelských iniciativ", které by byly přijatelné "pro obě zúčastněné strany" a které by přinesly prospěch "postiženým".

S válkou se nelze nikdy smířit

Kardinál následně ocenil summit a označil jej za "událost celosvětového významu", kterou "pečlivě" připravila Ukrajina, země, která na jedné straně věnuje "obrovské úsilí obraně proti agresi", ale na druhé straně pokračuje v práci "na diplomatické frontě" za "spravedlivý a trvalý mír". Je tomu tak proto, že tváří v tvář "válce a jejím tragickým důsledkům je důležité nikdy nerezignovat," zdůraznil státní sekretář, "ale pokračovat v hledání způsobů, jak konflikt ukončit", a to s využitím "dobrých úmyslů, důvěry a tvořivosti".

Kardinál Parolin ve Švýcarsku na mírovém summitu o Ukrajině
Kardinál Parolin ve Švýcarsku na mírovém summitu o Ukrajině

Respektování mezinárodního práva

V jednom bodě svého projevu se kardinál zastavil také u " úcty k mezinárodnímu právu" a zopakoval "platnost základního principu respektu k suverenitě každé země a k celistvosti jejího území".

Repatriace dětí je nezbytná

Úvahy státního sekretáře se poté stočily k otázce repatriace dětí, pro kterou byl "vytvořen ad hoc mechanismus k řešení konkrétních případů", a to v návaznosti na návštěvu kardinála Mattea Zuppiho, jakožto zvláštního vyslance papeže Františka, v Kyjevě a Moskvě. Parolin v této souvislosti označil za "nezbytně nutné" "posílit všechny dostupné kanály k usnadnění tohoto procesu" a zdůraznil, že "musí jít o absolutní prioritu", a to i proto, aby se zabránilo "jakékoli instrumentalizaci" situace těchto nezletilých.

Kardinál Parolin ve Švýcarsku na mírovém summitu o Ukrajině
Kardinál Parolin ve Švýcarsku na mírovém summitu o Ukrajině

Starost o civilní a vojenské vězně

Další zásadní otázkou, kterou kardinál nakonec zdůraznil, je otázka vězňů, "civilních i vojenských", a to zejména kvůli "pravidelným zprávám o nedodržování Ženevských úmluv", zejména čtvrté úmluvy, která se nejpříměji týká civilistů. Podrobněji kardinál vyjádřil znepokojení Svatého stolce nad obtížností vytvoření "společné lékařské komise spolu s Mezinárodním výborem Červeného kříže, která by mohla posoudit situaci válečných zajatců, kteří potřebují naléhavou lékařskou péči".

Delegace Svatého stolce

V Bürgenstocku kardinála Parolina - na společné pozvání prezidentů Švýcarska a Ukrajiny Violy Amherdové, respektive Volodymyra Zelenského - doprovázeli apoštolský nuncius ve Švýcarsku monsignor Martin Krebs a monsignor Paul Butnaru, úředník sekce pro vztahy se státy a mezinárodními organizacemi Státního sekretariátu. Delegace Svatého stolce se jako pozorovatel a v souladu s praxí nepodepisovat společná prohlášení zdržela podpisu závěrečného komuniké z jednání a zároveň vyjádřila podporu závěrům summitu.

17. června 2024, 15:30