Hledejte

Turismo internazionale, volo aerei, mondo

Vatikán: Turismus jako konkrétní podpora míru

„Zájem, který hýbe miliony turistů, lze snadno spojit se závazkem k bratrství tak, že se vytvoří síť ‚poslů míru‘, kteří budou vyzývat k ukončení války. Uvádí se to v poselství Dikasteria pro evangelizaci ke 45. světovému dni cestovního ruchu, který vyhlásila OSN a který se bude slavit 27. září. Text zdůrazňuje význam náboženské turistiky a velkou příležitost k setkání, kterou nabízí jubilejní rok 2025.

Adriana Masotti - Vatican News

Spojení „Turistika a mír“, které dalo název 45. světovému dni cestovního ruchu vyhlášenému OSN, je nejlepší volbou „v tak neklidném období, jako je to naše“, aby nabídlo „těm, kteří budou cestovat, chvíli k zamyšlení a osobnímu nasazení“. Napsalo to Dikasterium pro evangelizaci v poselství sepsaném k této příležitosti a podepsaném Mons. Rino Fisichellou, proprefektem Sekce pro základní otázky evangelizace ve světě, které zdůrazňuje, jak válka tím, že nezaručuje bezpečnost lidí, negativně ovlivňuje cestovní ruch a s ním spojené aktivity. „Tam, kde jsou válečná ohniska,“ říká, „vytváří nedostatek turistů další projev chudoby obyvatel, kteří vidí, jak mizí forma obživy nezbytná k důstojnému životu".

Historie, kultura a závazek k bratrství 

Dikasterium, které se zabývá i náboženským turismem, se cítí být výzvou v současném světovém kontextu a chce přispět k tomu, aby se poselství míru dostalo k těm, kteří v tomto odvětví pracují. S vděčností připomíná nasazení tolika kněží a laiků, „kteří zasvětili svůj život tomu, aby cestovní ruch a poutě byly aktivní a plodné“, a vyzývá je, „aby se otevřeli novým cestám“ tam, kde je to třeba.  „Zájem, který hýbe miliony turistů,“ poznamenává text, „lze snadno spojit se závazkem k bratrství tak, že vytvoří síť ‚poslů míru‘, kteří promlouvají k celému světu, aby podnítili konec každé války a znovuotevření území plných historie, kultury a víry. Dále se zdůrazňuje, že cestovní ruch „může rozhodujícím způsobem podpořit obnovu mezilidských vztahů, po nichž všichni cítíme hlubokou nostalgii. Jde o to obnovit a podpořit, mimo technologie, onu „kulturu setkávání“, kterou tak „silně prosazuje papež František“. 

Otevřenost vůči světu a druhým ať je součástí našeho zavazadla

Setkání mezi lidmi je příležitostí k dialogu, vzájemnému poznání a zdrojem úcty a náboženský cestovní ruch musí toto postavit do centra pozornosti. „Ať nikdy nechybí,“ stojí v poselství, „volání a modlitba za mír ve světě a zároveň za mír v mezilidských vztazích“. Připomínajíc, že „být budovateli míru je nejen možné, ale je to vyžadováno od těch, kdo se vydávají na cestu“, otevřenost vůči světu a člověku, s nímž se člověk chystá setkat, je pro dikasterium „skutečným programem, který je třeba zahrnout do svého zavazadla, když člověk odjíždí, aby si užil zasloužený odpočinek nebo našel chvíle odpočinku, v nichž může kontemplovat krásu stvoření“. 

Poutníci do Říma na Jubileum 2025

Poselství připomíná, že Jubileum 2025, které začne 24. prosince, přiláká do Říma miliony poutníků, „aby prožili jubilejní odpustek“ vedeni pocitem naděje, který přebývá v srdci každého člověka. „Cestovní ruch charakterizovaný touto nadějí,“ zdůrazňuje se, „se může stát také konkrétním a hmatatelným znamením pro budování míru“. A v této souvislosti jsou citována některá významná slova papeže Františka: „Je příliš mnoho snít o tom, že zbraně utichnou a přestanou přinášet zkázu a smrt? Jubileum nám připomíná, že ti, kdo se stanou 'tvůrci pokoje, budou nazýváni Božími dětmi'. Potřeba míru je výzvou pro všechny a vyžaduje od nás, abychom realizovali konkrétní projekty“. To je tedy výzva adresovaná u příležitosti nadcházejícího Světového dne cestovního ruchu všem, kteří v této oblasti pracují, a těm, kteří se vydávají na cestu „s citem a touhou po klidu a svornosti“.

28. května 2024, 15:40