Hledejte

Svatý stolec: Civilní oběti nelze vnímat jako 'vedlejší škody', ale jako muže a ženy se jmény a příjmeními. Svatý stolec: Civilní oběti nelze vnímat jako 'vedlejší škody', ale jako muže a ženy se jmény a příjmeními.  (2022.12.08 Salvatore Cernuzio- Vatican News)

Svatý stolec v OSN o přínosu seniorů ve společnosti a ochraně civilistů ve válkách

Arcibiskup Gabriele Caccia, stálý pozorovatel Svatého stolce v OSN, vystoupil na 14. zasedání Otevřené pracovní skupiny pro stárnutí a zúčastnil se otevřené rozpravy Rady bezpečnosti o ochraně civilistů v ozbrojených konfliktech.

Vatican News

Uznání cenného přínosu, který mohou senioři poskytnout rodinám a společnosti jako celku, a povzbuzení k tomu, aby si zachovali blízkost k mladším generacím. To ve svém příspěvku zdůraznil arcibiskup Gabriele Caccia, stálý pozorovatel Svatého stolce při OSN, když 20. května v New Yorku vystoupil na 14. zasedání Otevřené pracovní skupiny pro stárnutí. Účast na veřejném životě se podle vatikánského diplomata nemůže omezovat na politická a občanská práva, ale musí se rozšířit na vytváření společných pout sounáležitosti.

Soucitné doprovázení seniorů namísto sebevraždy

Izolace, nedostatek podpory, kultura odpisu, řečeno papežovými slovy, mohou staré lidi dohnat až k zoufalému rozhodnutí, že chtějí urychlit konec svého života, poznamenal. Když společnost místo soucitného doprovázení nabízí sebevraždu, ignoruje se rovná důstojnost všech osob v každé fázi lidského života až do přirozené smrti. Proto Svatý stolec povzbuzuje úsilí o to, aby se každý člověk vždy cítil doprovázen a bylo o něj pečováno, s cílem vytvořit skutečně inkluzivní společnost.

Potřeba posílit ochranu civilistů v ozbrojených konfliktech naléhavější než kdy jindy

Otevřená rozprava Rady bezpečnosti o ochraně civilistů v ozbrojených konfliktech dne 22. května se konala u příležitosti 25. výročí přijetí rezoluce S/RES/1265 (1999) a 75. výročí Ženevských úmluv, týkající se ochrany civilistů ve válečných konfliktech. Arcibiskup Caccia poznamenal, že je nezbytné, aby civilní oběti nebyly vnímány jako 'vedlejší škody', ale jako muži a ženy se jmény a příjmeními.

Vatikánský diplomat naléhal na ochranu lidí, kteří jsou během konfliktu vystaveni většímu riziku, jako jsou humanitární pracovníci, zdravotníci, náboženští pracovníci, novináři, vysídlené osoby, ženy, děti a osoby se zdravotním postižením, a předložil Radě ke zvážení tři klíčové body.

Chránit bohoslužebná místa

Za prvé vyzval ke zvláštní ochraně míst konání bohoslužeb v konfliktních zónách, která nejsou pouze místy modliteb, ale slouží také jako střediska pomoci a ochrany pro ty, kteří to potřebují.

Za druhé apeloval na zastavení výroby, skladování a používání nerozlišujících zbraní, jako jsou nášlapné miny, kazetová munice a výbušné zbraně v obydlených oblastech. Důsledky těchto nástrojů smrti totiž spolu s dalšími výbušnými pozůstatky války představují vážnou hrozbu pro civilní obyvatelstvo i po skončení bojů.

Svatý stolec znepokojen blokádou humanitární pomoci a útoky na humanitární pracovníky

Za třetí vyjádřil znepokojení nad blokádou humanitární pomoci v oblastech konfliktu a zvýšeným počtem útoků na humanitární pracovníky. Svatý stolec žádá, aby bylo důsledně dodržováno mezinárodní humanitární právo, a zároveň odsuzuje jakékoli pokusy bránit dodávkám zásob, jako jsou potraviny, voda a léky, lidem trpícím dopady války, jakož i nerozlišující útoky na humanitární a zdravotnický personál, který nasazuje své životy, aby pomohl obyvatelstvu na místě.

22. května 2024, 17:45