Hledejte

Mons. Antoine Camilleri Mons. Antoine Camilleri 

Arcibiskup Camilleri jmenován novým nunciem na Kubě

Papež František si za svého reprezentanta vybral maltského preláta, bývalého podsekretáře sekce pro vztahy se státy Státního sekretariátu a dosavadního nuncia v Etiopii, zástupce při Africké unii a apoštolského delegáta v Somálsku.

Vatican News

Kuba má nového apoštolského nuncia. Papež František jmenoval Mons. Antoina Camilleriho, titulárního arcibiskupa ze Skálholtu, dosud nuncia v Etiopii, Džibuti a apoštolského delegáta v Somálsku.

Camilleri se narodil 20. srpna 1965 ve Sliemě na Maltě, od roku 1991 je knězem a 9. ledna 1999 nastoupil do diplomatických služeb Svatého stolce, kde vystudoval právní vědu a kanonické právo. Během těchto let působil na papežských zastoupeních v Papui-Nové Guineji, Ugandě, na Kubě a v Sekci pro vztahy se státy Státního sekretariátu, kde jej Benedikt XVI. 22. února 2013 jmenoval náměstkem tajemníka.

Dne 3. září 2019 jej papež František jmenoval titulárním arcibiskupem ve Skálholtu a apoštolským nunciem. Dne 4. října 2019 přijal biskupské svěcení. Následujícího 31. října byl jmenován apoštolským nunciem v Etiopii a Džibuti, zvláštním zástupcem při Africké unii a apoštolským delegátem v Somálsku. Camilleri ovládá sedm jazyků: italštinu, angličtinu, španělštinu, francouzštinu, portugalštinu, rumunštinu a ruštinu.

20. května 2024, 12:34