Hledejte

Paolo Ruffini, prefekt Dikasteria pro komunikaci Paolo Ruffini, prefekt Dikasteria pro komunikaci 

Prefekt Dikasteria pro komunikaci vysvětlil novinářům průběh synody

Synoda není algebraickým součtem předchozích názorů, není to televizní program, není to něco jako Truman show: je to něco jiného, je to chvíle společného rozlišování ve víře, ve společenství, v modlitbě, v tichu, v naslouchání, je to jedinečný, posvátný čas, zdůraznil Paolo Ruffini, prefekt Dikasteria pro komunikaci, při setkání s novináři.

L’Osservatore Romano

Ruffini, který předsedá Komisi pro informace o nadcházejícím synodálním shromáždění, během setkání s novináři, které se konalo dnes dopoledne, 28. září, v Tiskovém středisku Svatého stolce, zástupcům tisku názorně přiblížil jednotlivé momenty XVI. řádného generálního shromáždění synody, které bude ve Vatikánu zahájeno ve středu 4. října, a dny, které mu budou předcházet, jakož i způsoby přístupu a účasti.

Ruffini připomněl, že v letadle při návratu z Mongolska papež v odpovědích na některé otázky chtěl všem, nejen novinářům, objasnit, co synoda není; a co naopak je. Počátky synody jsou totiž prastaré a odtud je třeba vycházet, abychom ji v době, kdy se hodně mluví a málo naslouchá, pochopili, vyzdvihl.

Prožíváme období, v němž hrozí oslabení smyslu pro společné dobro a v němž se na úkor dialogu a setkání prosazuje paradigma monologu a konfrontace. Je to doba poznamenaná krizí institucí a rozhodovacích procesů. Právě v této době církev, jak nedávno řekl papež František, nabízí celému světu, tak často neschopnému rozhodovat, alternativní návrh, a to i tehdy, když je v sázce naše přežití.

Prefekt vatikánského dikasteria pro komunikaci dále vysvětlil důvod, proč některé části práce synody nebudou veřejné: papež totiž opět během zpátečního letu z Mongolska řekl, že důležité je pochopit církevního ducha, který hýbe tvorbou synodálního myšlení na synodě. V této souvislosti Ruffini přečetl významnou pasáž z pastýřského listu Effatà apriti (1990) milánského arcibiskupa kardinála Carla Marii Martiniho, v níž jsou dobře vysvětleny papežovy myšlenky o významu mlčení, bez něhož není naslouchání.

Prefekt upřesnil, že novináři budou moci vejít do prostor pro ně vyhrazených během chvil modlitby a těch, v nichž budou ilustrována témata, o nichž se bude hovořit, na začátku každého modulu, který předpokládá Instrumentum laboris. Budou tedy moci být přítomni během zahajovací mše svaté a dalších mší, zahajovací modlitby, meditace během duchovní obnovy, při modlitbě za migranty a uprchlíky 19. října v 19.15 hodin, modlitbě růžence 25. října v 19.30 hodin, zahájení prvního dne s projevy papeže, delegovaných předsedů synody jejího generálního relátora, generálního sekretáře a při zahájení generálních kongregací.

Ruffini pak oznámil, že každý den jsou plánovány krátké brífinky a pět tiskových konferencí na závěr jednotlivých modulů za účasti členů synody.

Pokud jde o modlitební vigilii, která se bude konat v sobotu 30. září odpoledne a které bude předsedat papež za přítomnosti ekumenického patriarchy Bartoloměje, canterburského arcibiskupa Justina Welbyho a dalších církevních představitelů, aby se modlili za práci shromáždění, Ruffini zdůraznil, jak významné je, že synodě předchází právě toto setkání.

Během této ekumenické vigilie bude práce synody svěřena Duchu svatému. Prefekt Dikasteria pro komunikaci řipomněl, že jde o výsledek návrhu, který před dvěma lety předložil představený komunity Taizé bratr Alois u příležitosti zahájení synodního procesu v říjnu 2021. Koordinuje ji sama tato komunita ve spolupráci s různými institucemi a orgány: generálním sekretariátem synody, Dikasteriem pro jednotu křesťanů, Dikasteriem pro laiky, rodinu a život, Dikasteriem pro komunikaci a římským vikariátem. Ruffini poznamenal, že příprava vigilie byla opravdovým cvičením synodality s touhou zapojit od samého počátku velký počet církevních partnerů.

Kromě modlitby a ekumenismu, dodal prefekt, bude čtyři dny před zveřejněním apoštolské exhortace papeže Františka Laudate Deum kladen důraz na obranu stvoření. Ze Svatopetrského náměstí se proto stane zahrada plná stromů a květin a středem výzdoby bude kříž z kostela sv. Damiána v Assisi.

Vigilii bude předcházet iniciativa „Společně - shromáždění Božího lidu“, kterou rovněž koordinuje komunita Taizé spolu s římským vikariátem. Tisíce mladých lidí ve věku od 18 do 35 let z různých zemí se od 29. září do 1. října zúčastní programu workshopů a setkání v Římě, ve farnostech a na dalších místech. Jak oznámil, předvečer bdění i samotná vigilie budou vysílány v přímém přenosu prostřednictvím vatikánských médií.

Pokud jde o duchovní rekolekce, začnou v sobotu večer. Po modlitební vigilii se členové synody autobusem přesunou do exercičního domu Fraterna Domus v Sacrofanu poblíž Říma a skončí v úterý 3. října po večeři. Nedílnou součástí programu synody bude také pouť ve čtvrtek 12. října odpoledne po starověké Via Appia do katakomb svatého Kalista, svatého Šebestiána a kostela Domine quo vadis. Jedná se o pouť ke kořenům křesťanské víry, k rané církvi a prvním mučedníkům.

Setkání s novináři v Tiskovém středisku Svatého stolce
Setkání s novináři v Tiskovém středisku Svatého stolce
28. září 2023, 16:17