Hledejte

Papežská univerzita Urbaniana Papežská univerzita Urbaniana 

Nová papežská jmenování v římské kurii a institucích Svatého stolce

Papež František ve čtvrtek 14. září, na svátek Povýšení sv. Kříže, uskutečnil řadu změn v institucích římské kurie a Svatého stolce.

Vatican News

Nový předseda Papežského výboru historických věd

Jezuita Marek Andrzej Inglot, S.I., se stává novým předsedou Papežského výboru pro historické vědy. Otec Inglot dosud působil jako řádný profesor na Fakultě církevních dějin a kulturního dědictví Papežské univerzity Gregoriana v Římě. Narodil se v roce 1961 v Brzozowě (Polsko), vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova v roce 1980, na kněze byl vysvěcen 29. června 1988 a slavné sliby složil 22. srpna 1997. V roce 1995 získal doktorát z církevních dějin na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě. Od roku 1993 vyučuje na Fakultě církevních dějin a kulturního dědictví zmíněné univerzity, jejímž byl také děkanem. Od 17. března 2020 je členem Papežského výboru pro historické vědy.

Profesor Buonomo novým papežským delegátem na Urbanianě

Papežským delegátem na univerzitě Urbaniana v Římě bude profesor Vincenzo Buonomo. Papež František ho dnes jmenoval a zároveň mu udělil, jak se uvádí ve jmenovacím dekretu, „autoritu a pravomoci rektora, aby mohl učinit vše, co je nezbytné k tomu, aby univerzita Urbaniana zajistila kvalifikovaný přínos k teologickému bádání i studiu v dalších oborech, stále plodnější formaci nových generací a výuku schopnou poskytovat odpovědi v církvi a současnému světu“.

Papež v témže dekretu vysvětluje, že „rozpoznal potřebu přizpůsobit potřebám současné doby službu a funkci této univerzity, která je povolána přispívat k misijní činnosti církve, jež potřebuje růst ve výkladu zjeveného slova a v chápání pravdy také prostřednictvím akademické, kulturní a vědecké činnosti, aby vychovávala ty, kdo jsou povoláni spolupracovat na hlásání evangelia, prohlubování života víry a církevní správy na územích první evangelizace“.

Profesor Buonomo, který se ujme úřadu 1. října 2023, „bude svůj mandát vykonávat po dohodě s velkým kancléřem Urbaniany a představenými Sekce pro první evangelizaci a nové partikulární církve Dikasteria pro evangelizaci, v záležitostech většího významu podávat zprávy přímo papeži a bude také podporovat nezbytné zapojení univerzity Urbaniana do procesu, který si přeje papež a který koordinuje Dikasterium pro kulturu a vzdělávání a jehož cílem je reorganizace papežských římských akademických institucí, které jsou přímo řízeny Apoštolským stolcem“.

Jezuita Spadaro novým podsekretářem Dikasteria pro kulturu a vzdělávání

Papež František rovněž jmenoval podsekretářem Dikasteria pro kulturu a vzdělávání otce Antonia Spadara, S.I., dosavadního ředitele časopisu La Civiltà Cattolica. Tento italský řeholník se nového úřadu ujme 1. ledna 2024. Po absolvování studia filozofie na Messinské univerzitě v roce 1988 složil otec Spadaro v roce 2007 slavné sliby v Tovaryšstvu Ježíšově. V roce 2000 získal doktorát z teologie na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě. V roce 1988 byl zařazen do kolegia redaktorů časopisu La Civiltà Cattolica a 6. září 2011 se stal jeho šéfredaktorem. Byl poradcem Dikasteria pro kulturu a vzdělávání a je řádným členem Papežské akademie výtvarných umění a literatury.

Nová jmenování ve státním sekretariátu Svatého stolce

Nově byl papežem jmenován také zástupce sekretáře v sekci pro diplomatický personál Svatého stolce ve vatikánském státního sekretariátu, mons. Joseph Murphy, dosavadní vedoucí protokolu státního sekretariátu.

Papež František poté jmenoval nového vedoucího protokolu státního sekretariátu, mons. Javiera Dominga Fernándeze Gonzáleze, dosud úředníka Sekce pro vztahy se státy a mezinárodními organizacemi téhož státního sekretariátu.

Františkán Carballo se vrací do Španělska

Svatý otec jmenoval arcibiskupem koadjutorem v Méridě-Badajozu (Španělsko) J. E. mons. José Rodrígueze Carballa, O. F. M., a přeložil ho z titulárního stolce v Belcastru a z úřadu sekretáře Dikasteria pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života. Carballo bude nadále zastávat funkci ve výše uvedeném dikasteriu až do 31. října 2023.

Mons. José Rodríguez Carballo, O. F. M., se narodil 11. srpna 1953 v Lodoselu v diecézi Orense (Španělsko). Vystudoval biblickou teologii a orientální vědy na Studium Biblicum Franciscanum v Jeruzalémě a biblistiku na Papežském biblickém institutu v Římě. Sekretářem Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života byl jmenován 6. dubna 2013 po řadě úřadů ve františkánském řádu (včetně generálního ministra řádu jako 119. následník sv. Franitiška v Assisi) a biskupské svěcení přijal 18. května téhož roku v katedrále v Santiagu de Compostela.

 

14. září 2023, 13:10