Hledejte

Mladí lidé putující na Světové dny mládeže v Lisabonu Mladí lidé putující na Světové dny mládeže v Lisabonu 

Vatikánský tiskový mluvčí seznámil s programem papežovy cesty do Portugalska

Evropa, válka, mír, hranice, životní prostředí: to jsou témata, z nichž některá jsou dramaticky aktuální, která budou tvořit pozadí cesty papeže Františka do Portugalska od 2. do 6. srpna u příležitosti Světových dní mládeže. Půjde o 42. zahraniční návštěvu papeže Františka, ačkoli počet navštívených zemí (60) se po této cestě nezmění vzhledem k tomu, že František již v Portugalsku byl, a to u příležitosti stého výročí mariánských zjevení v roce 2017.

Vatican News

Program cesty představil dnes, ve čtvrtek 27. července, v Tiskovém středisku Svatého stolce jeho ředitel Matteo Bruni, přičemž zdůraznil mariánský charakter samotných Světových dnů mládeže v portugalské metropoli. Setkání má totiž téma „Maria se vydala na cestu a spěchala“ (Lk 1,39), což je v kontinuitě s předchozím setkáním v Panamě v roce 2019: „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova“ (Lk 1,38).

Rozhodnutí zařadit do programu návštěvy zastávku ve fatimské svatyni bylo diktováno papežovou touhou modlit se zvláštním způsobem k Panně Marii za ukončení války v srdci křesťanské Evropy a všech konfliktů. „Fatima je vždycky tak trochu místem, kde se Marii svěřují velké bolesti světa“, zdůraznil Bruni. Ostatně mariánské zjevení z roku 1917 je spojeno zejména s Ruskem a Cova da Iria byla velmi drahá papežům, kteří tam několikrát vykonali pouť, jak připomněl Bruni.

Poprvé to byl Pavel VI. 13. května 1967 u příležitosti 50. výročí zjevení. Jan Pavel II. se pak čtyřikrát vydal k nohám Panny Marie. Rok po útoku na Svatopetrském náměstí papež zasvětil a svěřil Marii svět, a to zejména „ty lidi a národy, které toto svěření a zasvěcení zvláště potřebují“. Následujícího roku, 2. března 1983, se krátce vrátil do Lisabonu u příležitosti své apoštolské cesty do Střední Ameriky. Následovala návštěva ve dnech 10.-13. května 1991 se zastávkou ve Fatimě s novým aktem zasvěcení Panně Marii a návštěva ve dnech 12.-13. května 2000 při blahořečení malých pastýřů Františka a Hyacinty Martových.

Benedikt XVI. pak Portugalsko navštívil ve dnech 11.-14. května 2010, v den desátého výročí této kanonizace. V roce 2017, jak již bylo zmíněno, přišla řada na Františka. 'Vzpomínám si na jeho výzvu, aby křesťané byli nadějí jeden pro druhého,' řekl Bruni, 'a naděje je slovo, které se v této době v papežových textech stále vrací', dodal.

K následování Panny Marie pak budou povoláni všichni mladí lidé, kteří přijedou do Lisabonu na Světové dny mládeže: přes 330 000 je těch, kteří již dokončili registraci, k nimž se v těchto dnech přidají ti, kteří proceduru zahájili, a kteří pocházejí z téměř 200 zemí; odhaduje se, že na závěrečné dva dny by jich mohlo být kolem milionu. A slova, která k nim František při jednotlivých setkáních pronese, lze skutečně číst jako katechezi, zdůraznil Bruni, která se bude zabývat tématy blízkými dnešním mladým lidem, jejich sny, nadějemi, ale i obtížemi a sklíčeností. Součástí letošních Světových dnů mládeže budou také katecheze pro jazykové skupiny na téma „Vstaň!“, kterých se zhostí 20 kardinálů a 700 biskupů, kteří budou doprovázet poutníky z různých diecézí.

Přejděme však k programu papežské cesty. František odletí ve středu 2. srpna v 7.50 hodin z letiště Fiumicino a v 10 hodin místního času přiletí na leteckou základnu Figo Maduro v Lisabonu. Odtud se odebere do Národního paláce v Belénu, kde ho přivítá prezident republiky Marcelo Rebelo de Sousa. V kulturním centru ve čtvrti Belém, kde se uskuteční setkání se státními představiteli, občanskou společností a diplomatickým sborem, pronese František první projev (jediný v italštině z devíti plánovaných; ostatních osm, stejně jako dvě homilie, bude ve španělštině). Poté se na apoštolské nunciatuře setká s předsedou vlády. Poslední schůzka dne se uskuteční ve slavném klášteře dos Jerónimos, kde bude papež slavit nešpory s biskupy, kněžími, jáhny, zasvěcenými osobami, seminaristy a pastoračními pracovníky.

Čtvrteční dopoledne zahájí setkání se studenty Portugalské katolické univerzity. Hned poté se papež vydá do nedalekého Cascais, kde pozdraví mladé lidi ze Scholas Occurentes, kteří zde mají své sídlo. Odpoledne se vrátí do hlavního města na zahajovací ceremoniál Světových dnů mládeže, který je naplánován v parku Eduarda VII.

V pátek dopoledne někteří mladí účastníci Světových dní mládeže přijmou od papeže v zahradě Vasco da Gama svátost smíření. Později během dne se František vydá do farního centra „de Serafina“, kde se setká se zástupci několika středisek pomoci a charity. V poledne se vrátí na apoštolskou nunciaturu, kde poobědvá s některými mladými lidmi. V podvečer bude papež předsedat křížové cestě s mladými lidmi v parku Eduarda VII.

V sobotu ráno František opustí Lisabon, aby se vrtulníkem vydal do svatyně Panny Marie Fatimské. Zde v kapli Zjevení povede modlitbu růžence s nemocnými mladými lidmi. Kolem poledne se má vrátit do hlavního města, kde jsou odpoledne a večer naplánovány dvě schůzky: obvyklé soukromé setkání se členy Tovaryšstva Ježíšova, které se uskuteční v Colégio de S. João de Brito, a ve 20.45 hodin vigilie s mladými účastníky Světových dnů mládeže v parku Tejo.

Na stejném prostranství bude František v neděli 6. srpna dopoledne slavit také závěrečnou mši svatou Světových dní mládeže. Odpoledne, před rozlučkovým ceremoniálem na letecké základně Figo Maduro, se uskuteční poděkování dobrovolníkům Světového dne mládeže, kterých je více než 20 000 ze 150 zemí.

Na otázku o možném setkání papeže s oběťmi zneužívání - jako tomu bylo při jiných cestách - Bruni odpověděl, že není na programu, ale není vyloučeno. „Pokud k těmto setkáním dojde, uskuteční se soukromě, také proto, aby se usnadnil proces uzdravení obětí. Pokud by k setkání mělo dojít, budou o něm podány zprávy až po jeho uskutečnění“, sdělil vatikánský tiskový mluvčí.

27. července 2023, 18:33