Hledejte

Válečná zkáza na Ukrajině Válečná zkáza na Ukrajině 

Svatý stolec v OSN: Je třeba udělat vše pro mír na Ukrajině a bezpečnost civilistů

Mons. Gabriele Caccia, stálý pozorovatel při OSN v New Yorku, vystoupil na 88. plenárním zasedání Valného shromáždění, kde se jednalo o situaci na dočasně okupovaných ukrajinských územích, a zopakoval Františkovu výzvu udělat vše pro ukončení války: vysídleným lidem by měla být nadále poskytována pomoc, dokud nenastane bezpečný, dobrovolný a důstojný návrat do jejich domovů.

Tiziana Campisi – Vatican News

Svatý stolec je nadále vážně znepokojen krvavou válkou na Ukrajině, opakuje výzvu k příměří a vyzývá k zahájení jednání o spravedlivém a trvalém míru, prohlásil stálý pozorovatel Svatého stolce, mons. Gabriele Caccia, na 88. plenárním zasedání Valného shromáždění OSN, kde se v úterý 18. července jednalo o situaci na dočasně okupovaných územích této východoevropské země.

Udělat vše pro ukončení války

Vatikánský diplomat rovněž zopakoval výzvu papeže Františka, kterou adresoval loňského 2. října při modlitbě Anděl Páně všem protagonistům mezinárodního života a politickým představitelům národů, aby učinili vše, co je možné, k ukončení války, a připomněl, že papež ve svém nedávném projevu k delegaci ekumenického patriarchátu v Konstantinopoli (30. června) označil současnou válku na Ukrajině za skutečnou katastrofu, stejně jako jsou jí vůbec všechny války.

Je třeba zintenzivnit úsilí o sjednocení rodin

Mons. Caccia poté vyjádřil poděkování Svatého stolce státům, které uprchlíky přijaly a podpořily, a požádal, aby vysídleným osobám byla i nadále poskytována humanitární podpora, dokud se nebudou moci bezpečně, dobrovolně a důstojně vrátit do svých domovů. Svatý stolec, pokračoval stálý pozorovatel, naléhavě žádá, aby se nešetřilo úsilím o rychlé sjednocení všech rodin rozdělených v důsledku současného násilí na Ukrajině a aby se zajistilo, že budou co nejlépe respektovány zájmy dětí.

Mezinárodní společenství by mělo usilovat o mír

Mons. Caccia opět citoval Františkův projev z 30. června a dodal, že tváří v tvář takovému utrpení nesmí mezinárodní společenství rezignovat na válku, ale společně pracovat na míru. V této souvislosti zmínil mise zaměřené na identifikaci humanitárních gest, která mohou vést k cestě míru, jimiž papež pověřil kardinála Mattea Zuppiho.

Využití všech diplomatických prostředků k zajištění humanitární pomoci

Svatý stolec vyzývá všechny strany, aby podpořily humanitární úsilí s cílem zmírnit část nesmírného utrpení způsobeného nenormální válkou, uzavřel stálý pozorovatel Svatého stolce a poukázal na to, že je naléhavě nutné, jak loni 2. října řekl papež František, využít všech diplomatických prostředků, i těch, které možná dosud nebyly použity, k ukončení této strašné tragédie.

19. července 2023, 13:02