Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Dikasterium pro laiky, rodinu a život vydává podcast o své činnosti

V neděli 23. července byla spuštěna série šesti podcastů vytvořených s podporou Vatican News, v nichž zaměstnanci tohoto vatikánského orgánu hovoří o práci vykonávané z pověření papeže. První je věnován prarodičům a seniorům, druhý mladým lidem. Další jsou naplánovány, k poslechu na Spotify a na webových stránkách dikasteria, od září do prosince 2023.

Vatican News

O co a především o koho se stará vatikánské dikasterium, které pracuje „pro laiky, rodinu a život“? K jakému druhu blízkosti vybízí papež František, když adresuje výzvu být nablízku „ženám a mužům naší doby“? Na tyto otázky se snaží odpovědět projekt šesti podcastů, který byl spuštěn v neděli 23. července.

Každodenní práce dikasteria v šesti podcastech

V sérii podcastů vypráví Dikasterium pro laiky, rodinu a život o své každodenní práci, která se týká konkrétního života mnoha lidí: rodin, mladých lidí, seniorů, skupin věřících a obecněji laiků, kteří žijí ve světě svými radostmi a prací. Od péče o rodiny, seniory a mladé lidi přes doprovázení shromáždění věřících a laických hnutí až po podporu a ochranu lidského života a lidské osoby v jejím plném rozvoji.

První díl o prarodičích a seniorech

První díl s názvem „Prarodiče a senioři“ představuje poselství papeže Františka ke III. Světovému dni prarodičů a seniorů. Další díl „Co je IYAB?“ bude věnován mladým lidem z Mezinárodního poradního sboru pro mládež, který od roku 2019 podporuje dikasterium v pastoraci mladých lidí na celém světě a bude v Lisabonu na Světovém dni mládeže. Další podcasty budou zveřejňovány od září do prosince.

Podpora Vatican News

Projekt Podcast, který se zrodil z kreativity zaměstnanců dikasteria, kteří propůjčili svůj hlas a přispěli k podnícení úvah a zvědavosti posluchačů, byl realizován také díky podpoře Vatican News. Podcasty v italštině a angličtině si můžete poslechnout na webových stránkách dikasteria, na oficiálním kanálu Youtube a na platformě Spotify.

25. července 2023, 13:36