Hledejte

Mons. Rolando Alvarez, biskup z Matagalpy, byl odsouzen k šestadvaceti letům za vlastizradu. Zde na záběru z vězení, zveřejněném v březnu tohoto roku. Mons. Rolando Alvarez, biskup z Matagalpy, byl odsouzen k šestadvaceti letům za vlastizradu. Zde na záběru z vězení, zveřejněném v březnu tohoto roku. 

Svatý stolec: Krize v Nikaragui je znepokojující

Prohlášení monsignora Wachowského ve Washingtonu během 53. řádného zasedání Organizace amerických států.

L'Osservatore Romano

Uznání přirozené důstojnosti každého člověka, úsilí o společné dobro, respektování a podpora základních lidských práv, včetně svobody náboženského vyznání, přesvědčení a svobody projevu, začlenění etnických menšin a péče o společný domov. To jsou některé z principů, které připomněl mons. Mirosław Wachowski, podsekretář pro vztahy se státy a vedoucí delegace Svatého stolce na 53. řádném zasedání Organizace amerických států (OAS), když ve středu 21. června ve Washingtonu vystoupil na práci tohoto shromáždění věnované tématu: „Posilování kultury demokratické odpovědnosti spolu s podporou, ochranou a rovností lidských práv v Americe“.

Mons. Wachowski připomněl slova papeže Františka, která pronesl ke členům diplomatického sboru akreditovaným u Svatého stolce na tradičním setkání na začátku roku ve Vatikánu, a připomněl, že při pohledu na americký kontinent papež zdůraznil „četné politické krize v různých zemích, situace, které signalizují oslabení demokracie“ a zhoršují naléhavé problémy občanů. Krize v Nikaragui, poznamenal vedoucí delegace Svatého stolce, je obzvláště znepokojivá: týká se „lidí i institucí, včetně katolíků a katolické církve“.

Zřejmým příkladem je, pokračoval vatikánský diplomat, nespravedlivé zadržení biskupa Rolanda José Álvareze Lagose. Svatý stolec je přesvědčen, že je třeba překonat stranickou logiku a neustále spolupracovat pro společné dobro. To, zdůraznil monsignor Wachowski, zahrnuje konkrétní hledání míru, který je založen na pravdě, spravedlnosti, svobodě a lásce a dosahuje se trpělivým vedením dialogu. Svatý stolec se ve svém vystoupení zabýval také současnými humanitárními výzvami na americkém kontinentu se zvláštním zaměřením na dramatickou situaci na Haiti, jehož současná politická a sociální krize ničí naděje jeho obyvatel, zdůraznil monsignor Wachowski.

Svatý stolec, jak zopakoval, oceňuje úsilí, které Organizace amerických států pro tuto zemi vynakládá, připomněl její účast v pracovní skupině pro Haiti, zejména v oblasti humanitární pomoci, a ujistil o své podpoře při prosazování nezbytné pomoci prostřednictvím místních katolických humanitárních agentur. Nakonec zástupce Svatého stolce potvrdil závazek pokračovat v budování mostů dialogu a porozumění ve prospěch nejslabších a těch, kteří žijí v situacích marginalizace.

23. června 2023, 17:29