Hledejte

Z dnešní audience Z dnešní audience 

Papež barnabitům: Utíkejte jako blázni k Bohu a k druhým

Papež František vybízí členy barnabitské řeholní rodiny, aby "běželi" jako šílenci "k Bohu a k druhým", a to podle slov jejich zakladatele, svatého Antonína Maria Zaccaria.

Christopher Wells - Vatican News 

Papež František v pondělí přijal na audienci ve Vatikánu členy barnabitské kněžské rodiny, zasvěcené ženy a laiky, kteří se připravují na dvě důležité generální kapituly.

Svatý otec ve své promluvě připomněl výrok jejich zakladatele, svatého Antonína Maria Zaccaria, který svým následovníkům říkával: "Musíte utíkat jako zběsilí! Utíkejte k Bohu a k druhým!" Papež tuto výzvu rozvinul a zamyslel se nad třemi hlavními body: vztah ke Kristu, apoštolská horlivost a tvůrčí odvaha.

Vztah ke Kristu

Papež František zdůraznil, že pro misii je zásadní silný vztah s Kristem, a zároveň varoval před proselytismem. "Naše misijní hlásání není proselytismem..., ale sdílením osobního setkání."

Vysvětlil, že sdílením našeho život proměňujícího setkání s Ježíšem - našeho osobního vztahu s ním - můžeme začít společně s ostatními kráčet ke stejnému cíli, kterým je věčný život s ním.

Běžte k druhým

Stejně jako vztah s Kristem je podle papeže Františka zásadní také aspekt "běhu k druhým". Zde varoval před uzavřením se do sebe a před rizikem, že se staneme "smutnými učedníky".

Připomněl Ježíšův příkaz jít do světa a hlásat evangelium všem a zdůraznil, že v tomto poslání není místo pro smutek. Povzbudil barnabity, aby šli vpřed "směrem, který udává vaše charisma: 'Všude nést živého Kristova Ducha'".

Běžet jako šílení

Nakonec se papež zamyslel nad tím, co znamená "běžet jako šílení". To není totéž jako běžet bláznivě, ale zahrnuje to "tvůrčí odvahu". Svatý Antonín Maria tuto odvahu projevil, řekl, když založil instituce, které byly ve své době nové. "To všechno byly nové skutečnosti," řekl papež a dodal, že jejich zakladatel byl "kreativní, ale s věrností evangeliu".

V této souvislosti papež František zdůraznil, že je důležité uplatňovat v církvi tvořivost, jak to dělal svatý Antonín Maria, přijímat korekce a vysvětlovat své jednání, a přitom "zachovávat společenství v poslušnosti".

Společné jednání

Nakonec papež František vyzdvihl význam "společného jednání" jako společenství, sdílení svého života, práce, modliteb, utrpení a regotizace. A tak zopakoval: "Utíkejte jako blázni, k Bohu i k druhým, ale společně!".

29. května 2023, 15:44