Hledejte

Z jednání kardinálů s papežem Z jednání kardinálů s papežem  (Vatican Media)

Reforma kurie, kardinálové: "Proces zahájen"

Poslední odpolední zasedání kardinálů s prezentací Svatého roku 2025 je věnované tématu naděje. Dopoledne práce v jazykových skupinách. Ohlasy kardinálů Filoniho, Czerného, Kaspera a Schönborna.

Salvatore Cernuzio – Vatican News

Téměř všichni ze zhruba 180 kardinálů přítomných na setkání, které svolal papež František a které si přál, aby se zamyslelo nad reformou Římské kurie, hovořili o "bratrské konzultaci" a "atmosféře dialogu". Kurie, která díky Praedicate Evangelium, apoštolské konstituci, jež obnovuje a nově uspořádává celý správní aparát Svatého stolce, "nepatří pouze papeži, ale celé církvi", jak potvrzují zúčastnění kardinálové.

Poslední zasedání

Odpoledne se konala už jen jedna hodina jednání, během níž Mons. Rino Fisichella představí Jubileum roku 2025, a pak v 17.30 papežova mše u svatého Petra a dvoudenní akce, při níž se poprvé za téměř deset let jeho pontifikátu kolem papeže shromáždilo téměř celé kardinálské kolegium, skončí.

Témata 

Stejně jako včera se i dnes - od 9 do 12.30 hodin - kardinálové, patriarchové a představení Státního sekretariátu rozdělili do jazykových skupin, aby se po "trase", která byla v posledních týdnech připravena, zamysleli nad novými prvky, ale také nad "výzvami", které Praedicate evangelium přináší pro římskou kurii a zároveň pro univerzální církev. Patří mezi ně: úloha laiků, finanční transparentnost, synodalita, organizace kuriálních orgánů, misijní činnost a hlásání evangelia v době, jako je ta současná.

Czerny: Spolupracujeme, i když jsme si vzdáleni

Kardinál Michael Czerny SJ, prefekt Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji, k tomu pro Vatican News poznamenal: "Je těžké zaměřit se na jedno téma, protože Praedicate Evangelium se dotýká všech dimenzí církve, a to z hlediska struktury a organizace kurie. Dialogem mezi těmi, kteří pocházejí z jednotlivých církví, a námi, kteří pracujeme zde v Římě, jsme se tedy dotkli všeho... To dobře odráží šíři a hloubku dokumentu".

Právě srovnání mezi "kuriálními" kardinály a pastýři ze vzdálených částí světa, kteří se mohli navzájem poznat - někteří poprvé - a podělit se o výsledky včerejších odpoledních pracovních skupin, bylo zdrojem největšího "obohacení". "Tón a zkušenost odpovídá bratrskému setkání, uvědomujeme si, že pracujeme společně, i když nás dělí vzdálenosti," říká Czerny. "Novinkou je předkládat věci, které nejsou nové, ale představují výzvy a obtíže, například finanční transparentnost. Výzvy pro každého, mimochodem, i s různým rytmem a zkušenostmi."

Schönborn: "Obohacení"

Vídeňský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn naopak hovoří o "velkém pokroku". Se smířlivým úsměvem a letním kloboukem na hlavě se kardinál v polední přestávce podělil se zahraničními médii o svou spokojenost s průběhem těchto dní: "Je tu hodně společenství a ochoty naslouchat. Noví kardinálové podávají zprávy o situaci ve svých zemích, je to obohacení... Velmi se mi například líbil nový mongolský kardinál (Giorgio Marengo, který 27. srpna obdržel purpur)."

"Papež nás povzbudil," říká dále Schönborn a zdůrazňuje, že František má navzdory zdravotním potížím dokonale fungující srdce a mysl.

Filoni: Reforma pro celou církev

"Poslední krásná věc, kterou Svatý otec řekl, je, že jsme zahájili proces, začali jsme od základu, ale tím to neskončilo," opakuje kardinál Ferdinando Filoni vedle vídeňského arcibiskupa. "Podle toho, co jsem slyšel, byl papež potěšen a šťastný, protože se jedná o společný proces. To znamená, že kurie nepatří papeži, ale celé církvi, jejímuž společenství papež předsedá. A celá kurie, všechny diecéze, které přispívají a zároveň dávají svůj cenný vklad - kněží, nápady atd. - zajišťují, že nakonec tento dokument, který je základem, není jen vyjádřením jedné osoby, ale patří celé církvi."

Kasper: "Klidná atmosféra"

Jistě, mezi kardinály z různých zeměpisných šířek nechybí názorové rozdíly, ale diskuse se vedou klidným a "mírumilovným" způsobem. Německý kardinál Walter Kasper používá právě tento termín a ujišťuje: "Existuje ochota spolupracovat. Atmosféra se mě opravdu dotkla. Všichni jsme papeži poděkovali za jeho prorocká slova."

30. srpna 2022, 15:53