Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Svatý stolec žádá skutečnou rovnost žen a jejich zapojení do poválečné obnovy

Mons. Kassas, chargé d'affaires Stálé mise Svatého stolce při OBSE, vystoupil na vídeňském zasedání Stálé rady této organizace. Jak prohlásil, „účast žen na politickém, hospodářském a kulturním životě je důležitá, neboť prokazují neocenitelný přínos k předcházení válkám a zamezení opětovného vzestupu ozbrojených konfliktů“.

Salvatore Cernuzio – Vatican News

Ve světle papežova pevného přesvědčení, „že ženy mají být oceňovány pro všechny své schopnosti, které vycházejí z jejich 'ženského génia, jenž je pro společnost nezbytný“ (Amoris laetitia), Svatý stolec prosazuje zásadu „plné a skutečné rovnosti mezi muži a ženami“ jako „základní aspekt spravedlivé a demokratické společnosti“. Rovněž se zasazuje o plné zapojení žen do obnovy po skončení nynějšího válečného konfliktu a v budoucnu i do prevence ozbrojených konfliktů. To jsou hlavní pasáže z projevu mons. Simona Kassase, chargé d'affaires Stálé mise Svatého stolce při OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě), který zazněl 21. července na 1383. zasedání Stálé rady ve Vídni. Během zasedání představila generální tajemnice Helga Schmidová výroční zprávu o pokroku v provádění Akčního plánu OBSE pro podporu rovnosti žen a mužů na rok 2004.

Větší zapojení do prevence války

Mons. Kassas vyjádřil požadavky Svatého stolce a hovořil o konkrétních krocích k prosazení rovnosti žen a mužů; prvním z nich je podle něj „uznání významu účasti a zapojení žen do všech aspektů veřejného, politického, ekonomického, sociálního a kulturního života“. Zejména je třeba zajistit „dostatečný prostor pro větší zapojení žen, zejména s ohledem na prevenci války, usmíření, rehabilitaci a rekonstrukci společností v postkonfliktních situacích a práci na prevenci recidivy ozbrojených konfliktů“, uvedl Kassas. Dále připomněl, že v minulosti se opakovaně ukázalo, jak „cennou, konstruktivní a důležitou roli“ mohou ženy hrát při „předcházení konfliktům a jejich řešení“.

Boj proti násilí a zajištění skutečné rovnosti

Při pohledu do roku 2021 a na úspěchy, kterých OBSE dosáhla, chargé d'affaires ujistil, že Svatý stolec „souhlasí s výzvami, které je třeba řešit v zájmu prosazování rovnosti žen a mužů“, a „oceňuje úsilí výkonných struktur OBSE o prevenci a boj proti násilí na ženách a dívkách“. Úsilí, které „zahrnuje zajištění bezpečného pracovního místa pro ženy, záruku rovných příležitostí pro účast žen v politickém a veřejném životě, podporu účasti žen na hospodářském, společenském a kulturním životě a usnadnění pracovních postupů, které ženám a mužům umožní plnit dvojí povinnosti spojené s rodinou a prací“. Proto Svatý stolec ujišťuje, že „vyjadřuje svůj pevný závazek k dialogu a produktivní angažovanosti v zájmu prosazování skutečné a autentické rovnosti žen a mužů“.

22. července 2022, 14:59