Hledejte

bl. Giovanni Battista Scalabrini (1839-1895) bl. Giovanni Battista Scalabrini (1839-1895)  

Giovanni Battista Scalabrini, apoštol migrantů, bude prohlášen za svatého

Papež svolal konzistoř spojenou s hlasováním o kanonizaci blahoslaveného zakladatele Misionářů a misionářek sv. Karla, Giovanniho Battisty Scalabriniho, a udělil dispens od druhého zázraku. Další dekrety Kongregace pro svatořečení, které dnes byly zveřejněny, potvrzují brzkou beatifikaci jedné španělské laičky a heroický stupeň ctností u sedmi Božích služebníků a služebnic.

Alessandro De Carolis – Vatican News

Giovanni Battista Scalabrini (1839-1905), biskup italské diecéze Piacenza, na sklonku devatenáctého století založil kongregace Misionářů a Misionářek sv. Karla se specifickým posláním sloužit migrantům. Nebude se jednat o ekvipolentní kanonizaci, protože proběhne formální obřad svatořečení, avšak bez nutnosti uznání druhého zázraku, jako tomu bylo například u papeže Jana XXIII. Datum kanonizace bude upřesněno po zasedání konzistoře, která bude rovněž hlasovat o svatořečení bl. Artemide Zattiho (1880-1951), italského laika, salesiánského koadjuktora, lékaře, lékárníka a misionáře v Patagonii, kterého blahořečil Jan Pavel II. před dvaceti lety.

Při dnešní audienci pro prefekta Kongregace pro svatořečení, kard. Semerara, papež František rovněž uznal zázrak, přikládaný přímluvě španělské laičky Maria de la Concepción Barrecheguren y García (1905-1927), která zemřela ve dvaadvaceti letech na tuberkulózu, aniž mohla obléci řeholní hábit, a heroické ctnosti sedmi Božích služebníků a služebnic, kteří tak získávají titul ctihodní. Jsou to dvě ženy a pět mužů: dva biskupové, tři kněží, jedna řeholnice a jedna laička.

(jag)

21. května 2022, 13:41