Hledejte

Postní kázání kardinála Cantalamessy v loňském roce Postní kázání kardinála Cantalamessy v loňském roce  (AFP or licensors)

Papežský kazatel si v postu přeje podnítit „eucharistický úžas“

„Vezměte a jezte: toto je mé tělo - mystagogická katecheze o eucharistii“, takové je téma letošních postních rozjímání pro římskou kurii, která kazatel Papežského domu, kard. Raniero Cantalamessa, pronese za přítomnosti papeže Františka o postních pátcích ( 11., 18., 25. března a 1. a 8. dubna, od 9 hodin) v aule Pavla VI.

L´Osservatore Romano

Kardinál Raniero Cantalamessa, kazatel Papežského domu, zdůrazňuje, že navzdory  „mnohému zlu, které koronavirová pandemie lidstvu způsobuje“, má „přinejmenším jeden pozitivní účinek: povzbuzuje v nás vědomí, nakolik potřebujeme eucharistii a jakou prázdnotu její absence vytváří“. Kapucínský kardinál upozornil, že některé místní církve se rozhodly věnovat letošní rok zvláštní katechezi o eucharistii s ohledem na „netrpělivě očekávané eucharistické oživení“. Eucharistie, zdůrazňuje papežský kazatel, je totiž středem každého liturgického období, a zvláště postní doby, která nás „připravuje na okamžik jejího ustanovení“. Každý malý pokrok v jeho pochopení, vysvětluje kardinál Cantalamessa, „se promítá do pokroku v duchovním životě, a to jak osobním, tak církevním“. Je to však také „skutečnost, která je kvůli své opakovatelnosti nejvíce vystavena tomu, že se může stát rutinou, čímsi samozřejmým“. Jedním z cílů postních rozjímání papežského kazatele proto bude snaha o obnovu toho, co svatý Jan Pavel II. nazval „eucharistickým úžasem“.

(jag)

25. února 2022, 13:09