Hledejte

Portét dona Lorenza Perosiho, který uchovává kurie piemontského města Tortona Portét dona Lorenza Perosiho, který uchovává kurie piemontského města Tortona 

Začíná rok Lorenza Perosiho, regenschoriho sboru Sixtinské kaple

Itálie. V Římě dnes začíná rok věnovaný Lorenzu Perosimu, dlouholetému regenschorimu Papežského sboru Sixtinské kaple. Tento kněz a skladatel po sobě zanechal mnohé liturgické partitury (oratoria, mše a moteta), ale psal též symfonickou a komorní hudbu. Oslavy tohoto v České republice nepříliš známého autora vyvrcholí koncertem Sixtinského sboru 21. prosince příštího roku – v den, na který připadne 150. výročí Perosiho narození.

VATICAN NEWS

Perosiho jubileum dnes večer zahájí koncert v Papežském institutu pro sakrální hudbu, na němž zazní smyčcové trio a-moll tohoto skladatele, který v letech 1902-1952 řídil sbor Sixtinské kaple. Lorenzo Perosi se narodil 21. prosince 1872 v severoitalské Tortoně a stejně jako pět jeho bratrů již od malička miloval hudbu, k níž je přivedl jejich otec, kapelník tamní katedrály.

Lorenzo Perosi řídí sbor Sixtinské kaple
Lorenzo Perosi řídí sbor Sixtinské kaple

Mladý Lorenzo se v necelých patnácti letech (6.3.1887) stal františkánským terciářem a zapsal se do hudebního lycea sv. Cecílie v Římě. Zároveň dálkově studoval na milánské konzervatoři. V osmnácti letech již působil jako varhaník, později se stal regenschorim v benediktinském opatství Montecassino, kde uzrálo jeho kněžské povolání. Toto místo však opustil ze zdravotních důvodů, věnoval se dalšímu studiu v Řezně a od roku 1894 řídil sbor benátské baziliky sv. Marka. Následujícího roku (1895) přijal kněžské svěcení a o tři roky později jej papež Lev XIII. jmenoval doživotním sbormistrem Papežského sboru Sixtinské kaple. Tento úřad zastával Lorenzo Perosi až do své smrti, 12. října 1956.

(jag)

21. prosince 2021, 13:41