Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Nová protiepidemická opatření pro vstup do úřadů římské kurie

Vatikán. Nový legislativní dekret, podepsaný státním sekretářem kardinálem Parolinem, rozšiřuje na orgány Svatého stolce to, co již bylo dříve stanoveno v Městském státu Vatikán: do úřadů římské kurie bude možné vstoupit pouze s potvrzením o očkování nebo uzdravení z nákazy koronavirem.

Vatican News

Od dnešního data budou mít do úřadů římské kurie povolen vstup pouze ti zaměstnanci, kteří mají potvrzení o očkování nebo uzdravení z nákazy virem SARS-Cov-2. Nový dekret, který podepsal vatikánský státní sekretář, kardinál Pietro Parolin, stanoví nová pravidla „s ohledem na pokračování a zhoršování současné mimořádné situace v oblasti zdraví a na nutnost přijmout odpovídající opatření k jejímu překonání a zajištění bezpečného výkonu pracovních činností“.

Nový dekret, který navazuje na nařízení o mimořádných situacích v oblasti veřejného zdraví ze 16. prosince letošního roku (č. CDLXI) vydané předsedou Papežské komise Vatikánského městského státu, mons. Fernandem Vérgezem Alzagou, se vztahuje na všechny zaměstnance dikasterií, orgánů a úřadů Římské kurie a institucí spojených se Svatým stolcem a rovněž na externí spolupracovníky, zaměstnance externích firem, návštěvníky a uživatele služeb.

Podle nového zákona nemohou na pracoviště vstoupit zaměstnanci bez platného covid-pasu prokazujícího výhradně očkování nebo zotavení z infekce koronavirem. Pokud se neprokáží tímto potvrzením, bude to považováno za neomluvenou absenci s následným pozastavením výplaty po dobu nepřítomnosti. Tím nejsou dotčeny srážky na zdravotní a důchodové zabezpečení, sociální dávky a rodinné přídavky. Neoprávněné pokračování v pracovní nepřítomnosti se projeví důsledky, které stanoví obecné předpisy římské kurie.

(jag)

23. prosince 2021, 16:10