Hledejte

Nukleární test Nukleární test 

Státní sekretář: Odstranění jaderných zbraní je morálním a humanitárním imperativem

Kardinál státní sekretář vystoupil na konferenci o odzbrojení, kterou v Assisi podpořil "Výbor pro civilizaci lásky". Výzvou je podle něj přijmout prozíravé strategie k dosažení společného dobra a překonat logiku odstrašování. Papežova myšlenka přeměnit prostředky na zbrojení na fond pro boj s chudobou a podporu rozvoje je tak znovu oživena.

Michele Raviart - Vatikán

Pandemie "nám dává cennou lekci", a sice že "je nutné přehodnotit naše pojetí bezpečnosti", které "nemůže být založeno na hrozbě vzájemného ničení a strachu, ale musí najít svůj základ ve spravedlnosti, v integrálním lidském rozvoji, v respektování lidských práv, v péči o stvoření, v podpoře vzdělávacích a zdravotnických struktur, v dialogu a solidaritě". Uvedl to státní sekretář kardinál Pietro Parolin, který zahájil videoposelstvím konferenci "Konverze jaderných zbraní? Je jí třeba!", kterou uspořádal "Výbor pro civilizaci lásky" a která se konala dnes ráno v tiskovém sále kláštera Sacro Convento v Assisi.

Skutečná a trvalá důvěra mezi národy

Setkání spojuje různé subjekty, které se zavázaly podporovat odzbrojení, likvidaci jaderných arzenálů a jejich přeměnu v mírové iniciativy. Státní sekretář tyto subjekty ocenil za jejich úsilí, které je v souladu s vizí Svatého stolce o mezinárodním společenství založeném na rozvoji a posilování "skutečné a trvalé důvěry" mezi národy. Kardinál Parolin dále vysvětluje, že v rámci úsilí o společné dobro je proto naléhavě nutné přijmout strategie zaměřené na budoucnost.

Překonat strach a izolacionismus

"Konečný cíl úplného odstranění jaderných zbraní je výzvou a zároveň morálním a humanitárním imperativem", říká vatikánský státní sekretář, a "konkrétní přístup by měl podpořit úvahy o mnohostranné a kooperativní etice míru a bezpečnosti, která přesahuje strach a izolacionismus, jež prostupují mnohé současné debaty". V tomto smyslu nás čekají v nadcházejících měsících dva momenty, kdy má mezinárodní společenství příležitost se nad těmito otázkami zamyslet.

Diplomatické akce v příštím roce

V lednu příštího roku se totiž uskuteční 10. konference o revizi Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, která, jak Parolin připomíná, bude "klíčovým okamžikem pro mezinárodní společenství a zejména pro jaderné mocnosti", aby "jasně prokázaly svou schopnost porozumět dnešním výzvám, čelit jim a řešit je".  V březnu se pak uskuteční první setkání signatářů nedávné Smlouvy o zákazu jaderných zbraní, kterou jaderné mocnosti a jejich vojenští spojenci (s výjimkou Nizozemska) nepodepsali a která vstoupila v platnost v lednu. Parolin označil dohodu za "úspěch mnohostranné diplomacie" a připomněl, že "její sjednání a vstup v platnost by nebyly možné bez činnosti mnoha sdružení občanské společnosti, která se zavázala neustále podporovat odzbrojení a mír".

Papežova slova o odzbrojení

Na závěr kardinál státní sekretář připomněl slova papeže Františka k 54. světovému dni míru 1. ledna, která by měla být považována za vodítko pro další kroky na cestě k odzbrojení. "Jak moc se plýtvá prostředky na zbraně, zejména na jaderné zbraně?" zeptal se papež. Odpovědí je vyčlenit tyto prostředky na podporu míru, rozvoje a zdraví prostřednictvím zřízení "světového fondu, který by umožnil definitivní odstranění hladu a přispěl k rozvoji nejchudších zemí".

(vac)

17. listopadu 2021, 15:28