Hledejte

Vatican News
Kardinál Parolin Kardinál Parolin 

"Zrušení" Vánoc? Evropská komise činí krok zpět

„Kdo jde proti realitě, vystavuje se vážnému nebezpečí“" Státní sekretář Svatého stolce, kardinál Pietro Parolin, se v rozhovoru pro vatikánská média vyjádřil k novému dokumentu Evropské komise, který vyzývá, aby se nepoužívala slova a jména jako Vánoce, Maria nebo Jan. Zmíněná evropská instituce pak učinila krok zpět a dokument stáhla.

Massimiliano Menichetti, Vatikán

Komunikační příručka Evropské unie, která vyzývala k inkluzi a navrhovala vyhnout se některým slovům, jako je "slečna" a "paní", ale také "Vánoce", a jménům  "Marie" nebo "Jan", byla stažena. Komisařka pro rovnost Helena Dalliová oznámila: "Tyto obavy prověřujeme, abychom se jimi mohli zabývat v aktualizované verzi." Dnes dopoledne se k této záležitosti vyjádřil státní sekretář kardinál Pietro Parolin, který vysvětlil, že bohužel existuje tendence vše standardizovat bez respektu k oprávněným rozdílům, což v konečném důsledku hrozí zničením člověka.

Vaše Eminence, co si o této záležitosti myslíte? Proč se to děje?

„Domnívám se, že snaha o odstranění veškeré diskriminace je správná. Je to cesta, kterou si stále více uvědomujeme a která se musí přirozeně promítnout do praxe. Podle mého názoru toto však rozhodně není způsob, jak tohoto cíle dosáhnout. Protože nakonec hrozí zničení, zničení člověka, a to ve dvou hlavních směrech. První je diferenciace, která charakterizuje náš svět: bohužel se zde vyskytuje tendence vše standardizovat a nerespektovat ani oprávněné rozdíly, které se přirozeně nesmějí stát opozicí nebo zdrojem diskriminace, ale musí být integrovány právě proto, aby se budovalo plné a integrální lidství. Druhým je zapomínání toho, co je skutečností. A kdo jde proti realitě, vystavuje se vážnému nebezpečí. A pak je tu popírání našich kořenů, zejména pokud jde o křesťanské svátky, a také křesťanský rozměr naší Evropy. Samozřejmě víme, že Evropa vděčí za svou existenci a identitu mnoha přínosům, ale rozhodně nesmíme zapomínat, že jedním z hlavních přínosů, ne-li tím hlavním, bylo samotné křesťanství. Proto ztráta rozdílnosti a kořenů nakonec ničí člověka“.

Papež se chystá na cestu po evropských zemích, kde kultura, tradice a hodnoty jistě znamenají cestu k přijetí. Přesto existují lidé, kteří pokračují v budování Evropy, která vymazává své kořeny...

„Ano, zdá se mi, že papež také ve videoposelství, které před několika dny adresoval Řecku a Kypru, zdůrazňuje právě tento evropský rozměr: tedy jít ke zdrojům Evropy, opětovně odkrýt její základní prvky. Jedním z těchto prvků je jistě řecká kultura. Papež pak Kypr označuje za jednu z evropských odnoží Svaté země. Zdá se mi tedy, že tato cesta přichází v pravý čas, je to cesta, která nám připomíná právě tyto základní rozměry, které nelze vymazat. Musíme znovu objevit schopnost integrovat všechny tyto skutečnosti, aniž bychom je pomíjeli, aniž bychom s nimi bojovali,  odstraňovali je a odsouvali na okraj“.

COMECE: Respektování rozmanitosti nemůže vést k vytlačování náboženství z veřejného diskurzu

Na pokyny Evropské komise týkající se tzv.inkluzivního jazyka reagovala rovněž Komise episkopátů Evropské unie (COMECE) v následujícím tiskovém prohlášení:

COMECE vítá stažení interních pokynů Evropské komise o inkluzivní komunikaci v úterý 30. listopadu 2021. Návrh textu obsahoval několik terminologických doporučení pro zaměstnance této instituce EU, jak vést inkluzivnější vnitřní a vnější komunikaci. Přestože respektujeme právo Evropské komise na utváření její písemné a ústní komunikace a oceňujeme význam rovnosti a vystupování proti diskriminaci, nemůže se COMECE ubránit znepokojení nad dojmem, že některé pasáže z návrhu tohoto dokumentu se vyznačují protináboženskou zaujatostí. Návrh pokynů například odrazoval zaměstnance Komise EU od toho, aby ve svých sděleních odkazovali na „vánoční“ svátky, na výraz „křesťanská jména“ nebo na jména typická pro jedno náboženství.

Kardinál Hollerich, předseda COMECE, prohlásil: „Neutralita nemůže znamenat odsunutí náboženství do soukromé sféry. Vánoce jsou nejen součástí evropských náboženských tradic, ale také evropské reality. Respektování náboženské rozmanitosti nemůže vést k paradoxnímu důsledku, kterým je potlačení náboženského prvku z veřejného diskurzu“. Předseda COMECE rovněž zdůraznil, že „katolická církev v EU sice plně podporuje rovnost a boj proti diskriminaci, ale zároveň je jasné, že tyto dva cíle nemohou vést k překrucování nebo autocenzuře. Cenný předpoklad inkluzivity by neměl způsobit opačný efekt vyloučení. COMECE vyjadřuje znepokojení nad tím, že tato okolnost mohla poškodit obraz institucí EU a podporu evropského projektu v členských státech. Lze doufat, že revidovaná verze dokumentu tyto obavy zohlední.

(jag)

           

30. listopadu 2021, 12:18