Hledejte

Papež Jan XXIII. Papež Jan XXIII. 

„Dilecti filii...“ Vysílání Vatikánského rozhlasu do Afriky slaví šedesátku

Vatikán. «Venerabiles Fratres et dilecti filii ex Africae oris. Fausto hoc die, ex quo Radiophonica Vaticana Statio, susceptis incrementis, frequentiores nuntios Africanis populis mittendos curabit». Tímto radiofonickým poselstvím papež Jan XXIII. před šedesáti lety ohlašoval africkým národům začátek každodenního vysílání Vatikánského rozhlasu.

Zahájila jej slavnostní inaugurace ve vysílacím středisku Santa Maria di Galeria, kterou papež Jan XXIII. ohlásil v neděli 5. listopadu 1961 a následujícího dopoledne – pondělí 6. listopadu – se jí osobně účastnil. Poté, co pěvecký sbor sv. Gabriela provedl zhudebněný 18. Žalm a znělku Vatikánského rozhlasu „Christus vincit“ pozdravil posluchače kolínský arcibiskup, kard. Frings. Právě díky daru kolínské arcidicéze, krátkovlnnému stowattovému vysílači Telefunken totiž bylo možné zahájit rozhlasový apoštolát v Africe. K jeho adresátům se dále obrátil tehdejší ředitel Vatikánského rozhlasu, jezuita o. Antonio Stefanizzi, který je seznámil s programem plánovaných pravidelných přenosů v angličtině, francouzštině, portugalštině, arabštině a svahilštině.

Papež Jan XXIII. ve svém poselství pozdravil „milované děti afrického kontinentu“ a opětovně vyjádřil „pocity zvláštní přízně vůči této zemi a národům, které ji obývají a do kterých je vložena veliká naděje“. Papež Roncalli připojil několik osobních vzpomínek: od dospívání, během něhož poznal a spřátelil se s několika významnými osobnostmi z afrického kontinentu, až po cestu do severní Afriky, kde „nebe a země září v plné své kráse“, již vykonal roku 1950. V závěru poselství Jan XXIII. vzýval pro všechny obyvatele Afriky „nebeský dar pokoje“, aby „po znovunastolení klidu a bezpečí mohli v hojnosti užívat plodů radosti, míru a skutečné svobody“.

Rozhlasové poselství papeže Jana XXIII. africkým národům

Začátek pravidelného vysílání do Afriky zdokumentoval rovněž list Svatého stolce, L'Osservatore Romano ve svém vydání z 6. a 7. listopadu 1961. Na titulní straně uveřejnil zprávu s názvem „Africké národy v papežově srdci“ a fotografii papeže Jana XXIII., který v rukou drží text zmíněného rozhlasového poselství spolu s rukopisným lístkem v latině, na němž čteme: „Z naší paměti nikdy nebude vymazána vzpomínka na ty dny, kdy jsme osobně udělili plnost kněžství nemálo africkým biskupům: kdy jsme jim dali polibek pokoje. Zdálo se nám, že objímáme a líbáme všechny národy Afriky“. O den později – 8. 11. 1961 – vatikánský deník přinesl reportáž o obřadu ve vysílacím středisku spolu s několika fotografiemi.

Titulní stránka vatikánského deníku Osservatore Romano
Titulní stránka vatikánského deníku Osservatore Romano

(jag)

8. listopadu 2021, 15:04