Hledejte

Prisciliny katakomby, Adorace Tří králů Prisciliny katakomby, Adorace Tří králů 

Vatikán hostí konferenci o prvních staletích církve

“Zkoumání o dějinách prvních staletí církve,” tak je nadepsáno mezinárodní sympózium, které proběhne v příštích dnech ve Vatikánu pod záštitou Papežského výboru historických věd ve spolupráci s Katolickou univerzitou Lyonu (Université Catholique de Lyon).

Předseda Papežského výboru historických věd připomněl, že pohled na nejstarší dějiny církve se v průběhu staletí řídil dvěma přístupy, často stavěnými do protikladu. První následoval Eusebia z Cezareje, který ve svých Dějinách církve popsal linii apoštolské posloupnosti, předložil dějiny křesťanské teologie a herezí a příběhy mučedníků. Proti tomuto pojetí se etabloval druhý proud, vyznačený Kalvínem, který popisuje dějiny církve jako vytrvalý úpadek, uprostřed něhož malé skupiny křesťanů věrných Božímu slovu vytvářejí jakýsi most k reformaci 16. století. Jak upozornil dále otec Ardura, dodnes patří k módním myšlenkám představa protestantského teologa Adolfa von Harnacka z přelomu 19. a 20. století, který se ve svých velmi populárních přednáškách o Esenci křesťanství (v letech 1899-1900) na Berlínské univerzitě významně zasloužil o rozšíření zmíněné vize protestantské historiografie, ale také své teze, že o prvních křesťanských stoletích nelze s vědeckou přesností říci vůbec nic.

Vatikánské sympózium chce proto shromáždit poznatky odborníků, kteří se zabývají historickou geografií prvních století, obchodními cestami, ekonomikou římské antiky a Asie, se zvláštní pozorností k pohybou židovské diaspory a cestám prvních misionářů. Nové perspektivy a poznatky získané za využití moderních technologií přináší také bádání nad literárními památkymi pohanské i křesťanské antiky či archeologické výzkumy. Sympózium je z hlediska historiografického přístupu velmi otevřené a jak napovídá jeho název “Zkoumání” neklade si zacíl dospět k definitivním závěrům. Jeho ambicí je nicméně ukázat, co lze považovat za jisté či pravděpodobné anebo naopak překonané ve světle nově nabytých poznatků, řekl při prezentaci otec Ardura.

(job)

26. října 2021, 15:12