Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Svatý stolec: Zastavit převaděčství a zneužívání migrantů

Na dvousečnost technologických nástrojů poukázala delegace Svatého stolce při agendách OSN ve Vídni. V rámci Pracovní skupiny Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu věnované otázkám obchodu s migranty (14. října) upozornila na znepokojivý problém nekontrolovaných plateb prostřednictvím blockchainových platforem a neregulovaného užívání kryptoměn při pašování migrantů.

Příspěvek mons. Janusze Urbanczyka, představitele Vatikánu při mezinárodních organizacích v rakouském hlavní městě, přenesl další člen delegace Svatého stolce, dr. Jurij Tychovlis. Svatý stolec upozornil na rozšířené využívání platforem, které nepožadují od svých zákazníků identifikaci, v oblasti ilegálního převádění migrantů. „Například mnoho migrantů na balkánské trase přijímá sliby převaděčů na internetu a často se stává obětí zločineckých řetězců,“ uvedl a dodal, že tzv. „temné“ weby jsou běžně využívány k náboru a přepravě migrantů a usnadňují jejich následné zneužívaní.

Připomněl nicméně zároveň, že technologie je dvousečnou zbraní a může být využívána také orgány činnými v trestním řízení, ale rovněž občanskými i náboženskými organizacemi, k upozornění na rizika převaděčství a poskytnutí možnosti převaděčství nahlásit.

Zdůraznil dále, že delegace Svatého stolce „považuje za nezbytné, aby státní i nestátní subjekty přijaly vhodná opatření na podporu vývoje bezpečných technologických řešení; aby zavedly mechanismy pro identifikaci virtuálních nástrojů s cílem zvýšit transparentnost a bojovat proti nezákonnému jednání v rámci těchto služeb; aby podporovaly preventivní kampaně proti převaděčství a iniciativy pro zastavení převaděčství migrantů a zajištění bezpečnější, řádnější a regulernější migrace“. K tomu by měly sloužit osvětové a vzdělávací kampaně na národní i mezinárodní úrovni, které by měly „přispět k prevenci převaděčství  a ochraně migrantů, zejméně těch, kteří jsou skutečně v nouzové situaci“ – uvedl zástupce Svatého stolce v rámci pracovní skupiny Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu věnované obchodu s lidmi.

(job)

15. října 2021, 14:19