Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Roste počet laických misionářů

V souvislosti s misijní nedělí, která připadá na 24. října, předložilo Tiskové středisko Svatého stolce některé statistiky o působení církve ve světě.

Podle Statistické ročenky církve srovnávající údaje z roku 2019 s rokem předchozím, se počet katolíků na světě zvýšil na celkových 17,7 %. K nárůstu dochází na všech kontinentech s výjimkou Evropy. Významně se zvýšil také počet laických misionářů, o více než 34 000, jejich celkový počet je nyní 410 000. Pokud jde o kněze, v úhrnná bilance je sice pozitivní (+271), ale pouze díky růstu povolání v Africe(+1 649) a v Asii (+1 989). Výrazný pokles byl opět zaznamenán v Evropě (-2 608), následované Amerikou (-690) a Oceánií (-69). Podle údajů ročenky v roce 2019 sloužilo na celém světě 414 336 kněží.

V souvilosti s misijní nedělí byly připomenuty také údaje o angažovanosti církve v oblasti výchovy a vzdělání. Katolická církev provozuje 72 667 mateřských škol, 98 925 základních škol a 49 552 středních škol po celém světě. Dále se stará o 2 395 540 středoškoláků a 3 833 012 vysokoškoláků. Důležitá je také přítomnost charitativních a podpůrných institucí, které církev ve světě provozuje a které zahrnují, abychom uvedli jen několik čísel, 5 245 nemocnic s největším zastoupením v Africe a Americe; 14 963 léčeben, většinou v Africe a Americe. Kromě toho vede také leprosária, domovy pro seniory a postižené, sirotčince a další charitativní insituce. 

(job)

22. října 2021, 09:17