Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Nové normy pro postulátory

Svatý stolec vydal normy regulující práva a povinnosti postulátora beatifikačních a kanonizačních procesů. Předpisy stanovují nároky na jeho odbornou přípravu, omezují počty kauz, které může současně sledovat, ale zabývají se také otázkou spravedlivé odměny za vykonanou práci.

“Normy o postulátorech” schválil papež František 30. srpna a vstoupily v platnost tento týden, poté co k nim připojil podpis prefekt Kongregace pro svatořečení, kardinál Marcello Semeraro, a její sekretář, arcibiskup Fabio Fabene. Úřad postulátora může zastávat "každý věřící katolík, který prokázal svou bezúhonnost, má dostatečné znalosti teologie, kanonického práva a dějin a je obznámen s praxí Kongregace pro svatořečení. Pro postulátora "římské fáze" beatifikačního či kanonizačního procesu se pak vyžaduje získání diplomu ve Škole pro pokročilou formaci v kanonizačních procesech, jejíž kurzy se od letošního roku konají na Lateránské univerzitě. Dokument rovněž stanovuje, že funkci postulátora nesmějí zastávat kardinálové, biskupové a členové Kongregace pro svatoření. A s výjimkou generálních postulátorů řeholních institutů omezuje počet současně předkládaných kauz ve vatikánské fázi řízení na třicítku.  

Text, který je k dispozici také na webových stránkách dikasteria, shrnuje všechny postupy a normy ohledně kanonizačních procesů. Postulátor má právo na "spravedlivou odměnu přiměřenou skutečně vykonané práci", ale "nesmí požadovat ani pobírat plat spojený se svým jmenováním pro každý jednotlivý případ". Nové normy také zakazují, aby byl postulátor zároveň pověřen správou majetku příslušné kauzy. Nakonec se postulátorům připomíná, že šetření a Positio o mučednictví, hrdinských ctnostech, oběti života, odvěkém kultu a možných zázracích "zůstávají sub secreto až do padesáti let od ukončení příslušného šetření". Po uplynutí této lhůty může být uděleno povolení k případným konzultacím, při zohlednění platných zákonů o ochraně soukromí.

(job)

15. října 2021, 14:14