Hledejte

Vídeňský arcibiskup, kardinál Christoph Schönborn Vídeňský arcibiskup, kardinál Christoph Schönborn 

Kardinál Schönborn: Co nám chce Bůh sdělit skrze člověka

Papež zvolil novou formu biskupské synody, abychom mohli pochopit, co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka, skrze lidské utrpení. Upozorňuje na to kardinál Christoph Schönborn, který byl v Římě jako delegát rakouské církve na zahájení synodálního procesu.

Vídeňský metropolita připomíná, že papeži velmi záleží na tom, aby synoda nebyla chápána ve světském smyslu - jako jakýsi parlament. Nejde o to dělat průzkumy a řídit se veřejným míněním, ale naslouchat zkušenostem lidí, abychom pochopili, co nám tím chce Bůh říci, stejně jako tomu bylo ve Skutcích apoštolů - zdůrazňuje kardinál Schönborn.

V rozhovoru pro Vatikánský rozhlas také zmínil nedávnou iniciativu 12 zemí Evropské unie včetně Rakouska, které požadují účinnější ochranu hranic před přílivem migrantů. Podle vídeňského metropolity taková opatření nefungují. Zdůraznil, že je důležitější účinně pomáhat chudým zemím a omezit vývoz zbraní, aby lidé nemuseli emigrovat. "Sám jsem dítě z rodiny vysídlenců. Moje matka vždycky říkala: Nikdo neopouští svou zemi dobrovolně. Když musíte opustit svou zemi, je to vždycky drama," vzpomíná kardinál Schönborn.

Všechny tyto snahy jsou pochopitelné. Existuje strach, nebezpečí, skutečné nebezpečí, to je pravda, na to se nesmí zapomínat, ale jsou i jiné cesty. Evropa je bohatá a může udělat mnohem více pro pomoc chudým zemím, aby lidé nemuseli opouštět svou vlast. Papež o tom mluvil mnohokrát. Evropský, americký, ruský a čínský obchod se zbraněmi způsobuje migrační vlny. Vidím tedy věc velmi velmi střízlivě: Nemůžeme se divit,, že migranti přicházejí, když prodáváme zbraně, když praktikujeme politiku sdírající chudé země, když nebojujeme proti korupci v těchto zemích, abychom pomohli lidem žít ve své zemi... Nedávno jsem byl v Sýrii. Setkal jsem se především s křesťany. Viděl jsem mnoho mladých lidí, kteří mi řekli, že chtějí odejít, protože v Sýrii nemají budoucnost. A proč není žádná budoucnost? Protože mocní nechtějí uzavřít mír. Vyzbrojili bojovníky. Bojují tam zastoupeni svými zbraněmi. Namísto toho, aby uzavřeli mír a umožnili těmto lidem žít na těchto místech a možná se vrátit do své vlasti. Můžeme se divit, že k nám přicházejí uprchlíci? Jaká je naše role při vytváření uprchlíků?

Řekl v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas kardinál Schönborn. Dodejme, že podle Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (SIPRI) patří mezi deset největších vývozců zbraní USA, Rusko, Francie, Německo, Čína, Spojené království, Španělsko, Izrael, Jižní Korea a Itálie.

(job)

14. října 2021, 16:34