Hledejte

Beatifikace otce Juana Eliase Mediny a 126 mučedníků španělské občanské války (1936-1939), Cordoba, 16. října 2021 Beatifikace otce Juana Eliase Mediny a 126 mučedníků španělské občanské války (1936-1939), Cordoba, 16. října 2021 

Beatifikace 127 mučedníků španělské občanské války

V sobotu 16. října byl v Córdobě blahořečen Juan Elías Medina a dalších 126 mučedníků španělské občanské války.

Při nedělní modlitbě Anděl Páně papež František připomněl tyto kněze, bohoslovce a laiky, kteří byli – jak řekl - „zavražděni z nenávisti k víře ve třicátých letech během krutého náboženského pronásledování ve Španělsku“:

„Kéž jejich věrnost dodá nám všem sílu, zejména pronásledovaným křesťanům v různých částech světa, sílu odvážně dosvědčovat evangelium.“

Otec Juan Elías Medina byl zatčen krátce po vypuknutí konfliktu. Spolu s dalšími čtrnácti lidmi byl zavražděn u brány hřbitova v Castro del Rio. Bylo mu 34 let. Před smrtí odpustil svým katům a zvolal: „Viva Cristo Rey!” ("Ať žije Kristus Král!").

Kardinál Marcello Semeraro v beatifikační homilii připomněl toto zvolání, které před svou smrtí provolávaly stovky mučedníků španělské občanské války. "Naplňovalo je vědomí, že Kristus zvítězil nad smrtí, právě to jim dodávalo sílu k hrdinskému vyznání víry," poznamenal prefekt Kongregace pro svatořečení.

Ve španělské občanské válce zahynulo celkem asi půl milionu lidí a 300 tisíc muselo uprchnout ze země. Během těchto let pronásledování katolické církve bylo zavražděno 12 biskupů, více než 4 000 kněží, téměř 2 500 řeholníků a téměř 1 500 řeholnic. Zahynuly také desetitisíce laických věřících a zničeno bylo 2 000 kostelů. Pronásledování se netýkalo pouze katolíků, zabito bylo také nejméně 20 protestantských pastorů.

Vraždy duchovních byly leckdy mimořádné kruté. Kněží byli mučeni, pohřbíváni zaživa, jejich mrtvoly znesvěcovány.  "Nikdy v dějinách Evropy, a možná ani světa, nebyla zaznamenána takto ztělesněná nenávist k náboženství a jeho stoupencům," komentoval toto období britský historik Hugh Thomas. A badatel Salvador de Madariaga, který byl přímým svědkem těchto událostí, komentoval: "Dlouhá léta stačilo být katolíkem, aby si člověk zasloužil trest smrti, který byl leckdy vykonáván tím nejkrutějším způsobem".

(job)

18. října 2021, 11:24