Hledejte

Logo ekumenické iniciativy Doba stvoření Logo ekumenické iniciativy Doba stvoření 

Papež povzbuzuje věřící, aby slavili Čas stvoření

Ve dnech 1. září až 4. říjná probíhá ekumenická iniciativa Čas (Doba) stvoření, letos na téma „Domov pro všechny? Obnovit Boží oikos“. Papež František toto období, věnované modlitbám za životní prostředí i konkrétním sociálně-ekologickým akcím, předznamenal při několika veřejných vystoupeních, připomíná v tiskovém prohlášení vatikánský Úřad pro službu integrálnímu lidského rozvoji.

Ve čtvrtek 26. srpna přijal ve Vatikánu delegaci hnutí Laudato sì a o poslední srpnové neděli mu po polední mariánské modlitbě poděkoval za jeho úsilí:

„Volání země a chudých je stále naléhavější a poplašnější a žádá si rozhodnou, okamžitou akci, která by tuto krizi přetvořila v příležitost.“

Ve videoposelství k zářijovému úmyslu Apoštolátu modlitby papež vyzývá všechny katolíky, aby se zamysleli nad svým životním stylem a chovali se šetrněji vůči přírodě. Několik týdnů před vrcholnou schůzkou světových představitelů na 26. Konferenci Spojených národů o změnách klimatu, kterou bude v první polovině listopadu (1.-12.11.) hostit skotské Glasgow a jíž se papež zamýšlí zúčastnit, František vybízí všechny věřící k pokání a k činnosti ku prospěchu našeho společného domova, pokračuje vatikánské tiskové prohlášení.

Prvním krokem na této cestě je účast na každoročním Čase stvoření, neboť křesťané tvoří 25% světového obyvatelstva, a tudíž jejich potenciál vedoucí ke změně i během pouhých pěti týdnů je značný. Letošní Doba stvoření začala modlitebním setkáním, vysílaným na kanálech YouTube a Facebook. Kromě modlitby toto setkání prohloubilo rovněž letošní téma setkání, inspirované prvním veršem 24. Žalmu („Hospodinu náleží země i to, co je na ní, svět i ti, kdo ho obývají“).

Vzhledem k blížící se klimatické konferenci nastal rovněž klíčový okamžik k podpisu petice nazvané „Zdravá planeta, zdraví lidé“, která žádá světové představitele o obranu nejzranitelnějších lidí. Mons.Bruno-Marie Duffé, emeritní sekretář Úřadu pro službu integrálnímu lidskému rozvoji, doporučil katolíkům její podpis, aby tak „pozvedli hlas na obranu nejzranitelnějších lidí a mobilizovali se v jejich prospěch“.

Bližší informace najdete na webu ekumenické iniciativy Čas stvoření https://seasonofcreation.org/ a na českých stránkách https://www.zitlaudatosi.cz/.

(jag)

3. září 2021, 13:52