Hledejte

Kardinál Parolin: Papež nás žádá, abychom svědčili o církvi obrácené ke světu

Papež se chystá na svou 34. apoštolskou cestu: zakončí eucharistický kongres v Budapešti a poté navštíví Slovensko. Pouť do slovenské národní svatyně v Šaštíně bude poděkováním Panně Marii za úspěch operace, kterou papež podstoupil, uvedl pro Vatikánský rozhlas státní sekretář Svatého stolce, kardinál Pietro Parolin.

Jak dodává, tato dvojí apoštolská návštěva povstala z touhy a modlitby:

„Sám papež během rozhovoru po návratu z Iráku sdělil něco málo o své touze a o svém záměru, který se, jak už to u cest bývá, zrodil z modlitby. Byla to touha předsedat závěrečné mši svaté Mezinárodního eucharistického kongresu v Budapešti, který už byl kvůli Covidu jednou odložen, a pak právě, vzhledem k zeměpisné blízkosti, jet na Slovensko a navštívit tuto zemi“.

Budapešťský arcibiskup kardinál Erdö během kongresu zopakoval, že Maďarsko potřebuje světlo víry, aby cítilo a prohlubovalo bratrství se všemi národy. Jaké ovoce očekáváte od tohoto eucharistického kongresu?

„Eucharistické kongresy jsou příležitostí k oslavě, reflexi, studiu a prohloubení tajemství eucharistie, a proto má tento cíl i mezinárodní kongres v Budapešti. V těchto dnech se vlastně odehrávají všechny tyto momenty, jak slavení eucharistie, tak akademické prohlubování eucharistické víry. Eucharistický kongres by pak měl vést k životu, který je eucharistický: zrovna před několika dny jsem si znovu přečetl homilii, kterou papež František pronesl v roce 2018 v italské Molfettě u příležitosti 25. výročí úmrtí dona Tonina Bella. Mimo jiné tehdy řekl: „V každé farnosti, v každém kostele by měl být tento nápis: 'Po mši už nežiješ pro sebe, ale žiješ pro druhé'“. Domnívám se, že právě to je smyslem výroku kardinála Erdö, totiž: eucharistie nás ponořuje do Kristovy lásky, do samotného Kristova života, který je láskou univerzálních rozměrů, a proto nás uschopňuje, abychom v každém člověku viděli bratra, jehož břemena máme nést“.

Na Slovensku papeže přivítá obyvatelstvo, které udržuje živou památku svatých Cyrila a Metoděje. Půjde tedy o návštěvu, která potvrdí duchovní most mezi Východem a Západem ...

„Jistě. Postava svatých Cyrila a Metoděje hluboce charakterizuje celé dějiny slovenského národa: v preambuli slovenské ústavy se o nich hovoří jako o duchovních a kulturních otcích národa. A Jan Pavel II. o nich (ve své druhé encyklice) Slavorum Apostoli mluví jako o mostu mezi Východem a Západem. Na těchto patronech Evropy zaujme především schopnost inkulturovat evangelium. Věděli, jak mluvit k lidem své doby, uměli hlásat evangelium v kategoriích, které jim byly přístupné, a to je výzva k tomu, k čemu nás vybízí papež František, když mluví o církvi, která vychází ven, o církvi, která musí být zcela zaměřena na evangelizaci světa. Být zaměřen na evangelizaci světa znamená najít správný jazyk, aby svět mohl přijmout hlásání evangelia. Tedy na jedné straně tato inkulturace, tento misionářský popud, a na druhé straně také skutečnost, jak tuto různorodost spirituality, jejích forem a jazykových kultur vložit také do katolické jednoty, která se tak stává jednotou symfonickou, nikoli uniformitou.“

Program návštěvy na Slovensku je nabitý, včetně setkání s romskou komunitou, což projevuje papežovu pozornost vůči této otázce...

„Zdá se mi, že toto setkání navazuje na setkání s romskou komunitou před dvěma lety v Rumunsku, kde papež z hloubi srdce vyjádřil veškerou bolest nad utrpením, kterému byla tato komunita vystavena a které musela dlouhodobě snášet. Projevila se zde silná účast papeže na bolesti těchto lidí, a tedy i prosba o odpuštění za to, jak velkou odpovědnost jsme my, církev nebo lidé z církve, v této situaci mohli mít. A zároveň se tak vyjadřuje pozornost vůči této populaci, tedy respekt, ale také ocenění hodnot, které vyjadřují a kterých je mnoho – od vážnosti rodiny po solidaritu, pohostinnost, péči o seniory a tak dále. Na druhé straně je to pozornost vůči úsilí jejich plné integrace do společnosti.“

Papež bude předsedat mši svaté v národní svatyni v Šaštíně v den památky Panny Marie Sedmibolestné, patronky Slovenska. Tuto zastávku si papež nechtěl nechat ujít...

„Určitě. A v jistém smyslu prodloužil cestu, aby se mohl zúčastnit tohoto oblíbeného svátku slovenské patronky. Domnívám se, že to na jedné straně svědčí o tom, jak velkou pozornost papež vždy věnoval lidové zbožnosti, ale především úctě k Panně Marii, kterou zažil přímo v Latinské Americe, ale která je silně zakořeněna i v Evropě. Tato šaštínská svatyně je příkladem toho, jak důležitá je úcta k Panně Marii pro život víry tamních lidí a společenství. Zároveň bych chtěl zdůraznit, že tato pouť se koná po papežově operaci, takže v jistém smyslu je to také způsob, jak poděkovat Panně Marii za úspěch této operace, ale také jí svěřit všechny ty, kteří se nacházejí v situacích křehkosti, zranitelnosti, utrpení, včetně fyzického utrpení, jakým v tomto období prochází papež, zejména s ohledem na situaci, na nepředvídatelnost pandemie, která bohužel stále působí bolest v mnoha zemích“.

Vaše Eminence, v jakém rozpoložení se papež vydává na cestu?

„Řekl to sám minulou neděli po polední modlitbě. Touží po setkání s věřícími a místními církvemi. A vzhledem k tomu, že apoštolské cesty se kvůli Covidu omezily, papež cítí potřebu intenzivně obnovit tuto formu výkonu své petrovské služby a možnost přímého kontaktu s lidmi, jíž se vyznačuje jeho životní styl a celé bytí“.

(Rozhovor vedl Massimiliano Menichetti, překlad jag)

10. září 2021, 14:46