Hledejte

První skupina francouzských biskupů na návštěvě ad limina První skupina francouzských biskupů na návštěvě ad limina 

Francouzští biskupové ad limina. Papež obnovil rozhovory s biskupy

Nové normy pro slavení předkoncilní liturgie, role biskupů během volební kampaně, integrace migrantů, synodalita a ekologické výzvy byly hlavními tématy papežova setkání s první skupinou francouzských biskupů, kteří jsou v Římě na návštěvě ad limina.

Francie je zemí, kde je dnes přítomnost katolických tradicionalistů nejdynamičtější. Proto jedním z hlavních témat rozhovoru biskupů s papežem byly nové normy, které omezují pravomoci udělené Benediktem XVI. František zdůraznil, že tato omezení jsou nutná kvůli ideologickým deformacím některých skupin. Zároveň vyzval biskupy, aby otcovsky projevovali tradicionalisticky zaměřeným věřícím pastorační laskavost. Zdůraznil, že nejde o násilné přerušení jejich křesťanské zkušenosti, ale o to, aby nedošlo k situaci, kdy "starý obřad" nahradí obřad běžný.

V době, kdy ve Francii začíná kampaň před prezidentskými volbami, papež doporučil biskupům, aby projevovali pastorační blízkost těm, kdo se angažují v politice. Nemají podporovat určitý trend, ale promlouvat ke svědomí a připomínat základní principy, zejména ty, které se týkají lidské důstojnosti v každé fázi života.

V otázce dialogu s islámem a přijímání migrantů papež vyslechl biskupy, kteří se podrobně podělili o problémy, s nimiž se potýkají ve velkých městech. František žádal o projevení blízkosti a  navazování osobních vztahů s vyznavači jiných náboženství. Poukázal na nutnost přijímat migranty, ale upozornil, že "nikoli za každou cenu".

Pro církev ve Francii je ekologie v duchu Laudato si´ rovněž důležitá. Jak však zaznělo při setkání s papežem, také v této oblasti dochází k nebezpečným ideologickým deformacím, když se někdo snaží vyvolat v lidech pocit viny za to, že existují. Důsledkem toho jsou snahy o snížení porodnosti. Církev proto musí chránit rodinu a život a zároveň podporovat harmoničtější soužití člověka s přírodou.

Během tiskové konference biskupové upozornili také na změny, k nimž dochází ve formě návštěv ad limina. Toulouský arcibiskup Robert Le Gall k tomu řekl:

Vzpomínám si na svou první návštěvu ad limina v roce 2004. Každý z nás se mohl s papežem setkat tváří v tvář. Jan Pavel II., dnes už svatý, mi dal 20 minut. Kladl jsem mu otázky a on mi odpovídal. Během další návštěvy ad limina v roce 2012 Benedikt XVI. přijal najednou osm biskupů z jednoho regionu. Byla to velmi živá diskuse, která trvala asi hodinu. Nyní nás František přijal ve velké skupině. Bylo nás 25, ale papež se nám věnoval více než dvě hodiny. Byl to prostý, ale hluboký dialog. Bylo to velmi krásné.

(job)

11. září 2021, 16:15