Hledejte

Arcibiskup Éric de Moulins-Beaufort, předseda Francouzské biskupské konference Arcibiskup Éric de Moulins-Beaufort, předseda Francouzské biskupské konference 

Arcibiskup de Moulins-Beaufort o migračních sporech v Evropě

Podle předsedy Francouzské biskupské konference není možné v migrační krizi požadovat, aby východoevropské země nesly stejnou zátěž jako bývalé koloniální říše. Arcibiskup Éric de Moulins-Beaufort se účastní zasedání Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), které je věnováno bratrství v kontextu encykliky Fratelli tutti. Jedním z témat jednání je migrační krize.

Jak poznamenává arcibiskup Éric de Moulins-Beaufort, je důležité, abychom si uvědomili, že země našeho kontinentu mají různé dějiny. "My, západní země, jsme byli koloniální mocnosti, vydali jsme se dobývat svět, s dobrými i špatnými důsledky, zatímco země východní Evropy pro nás byly po staletí oporou, chránily nás před Turky, ale neměly kapacitu ani chuť na koloniální výpravy. Máme tedy jinou historii a jinou odpovědnost. Nemůžeme od zemí východní Evropy požadovat, aby důsledky našich činů dopadaly stejně na ně," říká arcibiskup de Moulins-Beaufort.

 

Většina dnešní migrace je důsledkem kolonizace a dekolonizace, ať už byla provedena lépe čí hůře. V Evropě je třeba sdílet problémy a spolupracovat, byl bych ale rád, kdyby naši politici pochopili, že existuje tento rozdíl, a nehledali výmluvy a ospravedlnění pro vlastní selhání a neobviňovali východoevropské země. Na druhou stranu je také nutné, aby ti, kdo vládnou východoevropským zemím, pomohli svým občanům pochopit, že migrace není výlučně důsledkem kolonialismu,  že jde o něco většího, o celosvětový fenomén. Musíme si zachovat přesvědčení, že naše kultura a civilizace může být obohacena, když přistoupí na tuto výzvu otevřít se druhým. Je to obtížný úkol, ale nikoli nemožný. Neobstojíme, pokud před ní budeme utíkat.

(job)

25. září 2021, 15:46