Hledejte

Vatikán si připomíná vlámského skladatele a sixtinského kantora Josquina Desprez

Vatikán. Koncert v Sixtinské kapli, který pořádají Vatikánská muzea, Papežský sbor Sixtinské kaple a Úřad pro komunikaci připomene pětisté výročí od úmrtí vlámského skladatele a kantora Sixtinské kaple Josquina Desprez. Tento nejznámější hudebník své doby zemřel 27. srpna roku 1521 na severu Francie, v Condé-sur-L´Escaut.

Jak pro naše mikrofony uvedl Walter Testolin, vedoucí ansámblu „De labyrintho“, Josquina Desprez lze označit za „Michelangela“ své doby.

„Josquin uskutečnil radikální obrat v dějinách hudby. V jeho díle totiž plně koexistuje slovo s hudbou, což z něj činí hybatele obrovské revoluce, k níž dojde v Itálii několik generací po jeho smrti a z níž se zrodí madrigal a později opera“.

Portrét Josquina Desprez
Portrét Josquina Desprez

V letech 1489-1495 Desprez působil v Kolegiu papežských kantorů a kapelníků, dnešním sboru Sixtinské kaple, a to nejprve za papeže Inocence VIII., posléze za pontifikátu Alexandra VI. Borgii.  Pro tyto papeže složil nejslavnější ze svých mší, vysvětluje současný sbormistr papežského sboru, Marcos Pavan:

„Josquin se díky své genialitě stal nejznámějším hudebníkem v tehdejší západní Evropě. Dokázal totiž učinit krok vpřed v polyfonním stylu své doby, který byl až do oné chvíle spíše intelektualistický, a propůjčil jeho melodiím určitou chytlavou poutavost a pozornost vůči vyjadřování citu.“

Don Marcos Pavan na kůru Sixtinské kaple
Don Marcos Pavan na kůru Sixtinské kaple

Stejně jako další členové Sixtinského sboru chtěl Desprez zvěčnit své jméno na zdech sixtinského chóru. Toto „graffiti“ bylo odhaleno po renovaci na konci minulého století.

„S velikou pravděpodobností je to jeho podpis, protože pěvci, kteří byli zároveň skladateli, považovali za veliké privilegium, že mohou vystupovat v papežském sboru, a tímto způsobem po sobě zanechávali památku“,

Podotýká otec Pavan.

Josquinův podpis v Sixtině
Josquinův podpis v Sixtině

Dodejme, že během vatikánského koncertu mimo jiné zazní čtyři moteta, která dokládají skladatelův vývoj a jeho vztah k Římu. Šestihlasé moteto “Praeter rerum seriem”, napsané během posledních let života v Condé, je Josquinovým vrcholným dílem. V “Illibata Dei virgo nutrix”, které složil v Římě, Josquin vytvořil jakýsi svůj autoportrét, protože své jméno vepsal jako akrostich do prvních veršů. Moteto  ‘Factum est autem’ popisuje Ježíšův křest podávaný Lukášovým evangeliem a během koncertu bude provedeno pod Peruginovou freskou, která v Sixtinské kapli zobrazuje tutéž scénu. A konečně zazní moteto ‘Liber generationis Jesu Cristi’, jehož text podává Kristův rodokmen z úvodu Matoušova evangelia a které předjímá Michelangelovy fresky v lunetách Sixtinské kaple, vytvořené jen zanedlouho po jeho vzniku.

Freska Posledního soudu
Freska Posledního soudu

(jag)

27. srpna 2021, 14:21