Hledejte

Letiště v Kábulu Letiště v Kábulu 

Svatý stolec vyzval k respektování lidské důstojnosti a základních práv v Afghánistánu

Ženeva. Mons. John Putzer, chargé d'affaires stálé pozorovatelské mise Svatého stolce při Organizaci spojených národů a dalších mezinárodních organizacích v Ženevě intervenoval během 31. zvláštního zasedání Rady pro lidská práva. Tlumočil vážné obavy Svatého stolce nad situací v oblasti lidských práv v Afghánistánu:

Svatý stolec v těchto dnech sleduje s velkou pozorností a s hlubokým znepokojením vývoj situace v Afghánistánu. Vskutku, papež František vyzval všechny lidi, aby se spolu s ním modlili "k Bohu míru, aby hluk zbraní, který se ozývá, byl utišen", a aby bylo možné najít řešení u stolu dialogu. Jedině tak se může zbídačené obyvatelstvo této země - muži, ženy, staří lidé a děti - vrátit do svých domovů a žít v míru a bezpečí, v naprostém vzájemném respektu" ( Papež František, slova po modlitbě Anděl Páně, 15. srpna 2021).

Svatý stolec rovněž vyzývá všechny strany, aby uznaly a respektovaly lidskou důstojnost a základní práva každého člověka, a to včetně práva na život, svobodu náboženského vyznání, práva na svobodu pohybu a práva na pokojné shromažďování. V této kritické době je životně důležité podporovat úspěch a bezpečnost humanitárního úsilí v zemi, a to ve smyslu mezinárodní solidarity, aby nedošlo ke ztrátě dosaženého pokroku, zejména v oblasti zdravotní péče a vzdělávání.

Svatý stolec, v naději na mírové a rychlé vyřešení pokračujícího napětí, je i nadále přesvědčen, že inkluzivní dialog představuje nejúčinnější způsob k dosažení míru a vyzývá celé mezinárodní společenství, aby přešlo od deklarací k činům a přijalo uprchlíky v duchu lidského bratrství. 

(Překlad Pavel Banďouch)

25. srpna 2021, 10:55