Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Svatý stolec v Ženevě: Rozhodování o životě a smrti nelze přenést na stroj

Vatikán/Švýcarsko. Svatý stolec v ženevském sídle OSN předložil trojí stanovisko v rámci jednání skupiny vládních expertů o smrtících autonomních zbraňových systémech (LAWS), tedy kupříkladu dálkově ovládaných bezpilotních letounech. Diskutovalo se tom, jak mohou tyto systémy ovlivnit mezinárodní humanitární právo, jakými rysy se vyznačují tyto bojové roboty a jaký vztah mají ke konvenčním zbraním.

Svatý stolec zdůraznil, že výzvy spojené s automatickými zbraněmi se neomezují na oblast mezinárodního humanitárního práva, ale „mají potenciálně vážné důsledky pro mír a stabilitu“. Vatikánská delegace kupříkladu upozornila na nebezpečí miniaturních dronů, které by mohly sloužit k sebevražedným atentátům, nebo na používání rojů autonomních dronů v oblastech, kde by jejich nasazení ohrožovalo civilní obyvatelstvo. „Při provozu bez přímého lidského dohledu“, podotýká  Svatý stolec, „se tyto systémy mohou dopustit chyb při identifikaci cílů v důsledku určitého zkreslení, které je způsobeno jejich schopností sebeuvědomění vyvinutého na základě omezeného vzorku dat“. Koncepce roje autonomních zbraní tak zvyšuje riziko „nadměrných ztrát z důvodu nedostatečné rozlišující schopnosti“. Automatické zbraňové systémy vykazují chování, které humanitární právo nedovoluje, neboť nejsou schopny reagovat na zásady lidskosti a diktát veřejného svědomí, odvolal se Svatý stolec na Martensovu klauzuli.  

Vatikánská delegace rovněž vyzvala k „obezřetnému a prozíravému postupu ve vývoji autonomních zbraňových systémů, který by zabránil nevratným změnám při vedení války“. Robotické zbraně „nikdy nemohou být morálně odpovědným subjektem“, protože morální úsudek a etické rozhodování je „více než složitý soubor algoritmů. Tuto schopnost nelze nahradit strojem ani ji do nějkého stroje naprogramovat“.

„Z etického hlediska“ je tudíž klíčová lidská kontrola nad těmito zbraněmi, což je také způsob, jak „zajistit respektování politické autority a jejího lidského obsahu a významu“, vyzdvihuje Svatý stolec. Delegování rozhodovací pravomoci o použití síly na zbraňové systémy je totiž problematické „nejen z hlediska etiky, ale také z právního hlediska“, protože zpochybňuje „pevný princip, že právní systémy jsou uznáním lidské osoby jako odpovědného subjektu, který může být sankcionován za své chyby nebo opomenutí a povinen nahradit škodu“. Svatý stolec proto naléhá na posílení právního systému a vytvoření kodifikovaných norem a zásad v právním přístupu k systémům automních zbraní, který nepodléhá všeobecným pravidlům.

(jag)

9. srpna 2021, 14:23