Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Svatý stolec chce využít distanční výuky k rozšíření akademické formace

Kongregace pro katolickou výchovu dnes zveřejnila „Instrukci pro uplatňování modality distančního vyučování na církevních univerzitách a fakultách“. Její text, datovaný 13. května, podepsali prefekt zmíněné kongregace, kard. Giuseppe Versaldi, a její sekretář, arcibiskup Angelo Vincenzo Zani.

Ačkoli istrukce vychází z Apoštolské konstituce papeže Františka o církevních univerzitách a fakultách Veritatis gaudium (2017), která v Nařízeních k řádnému uplatňování tohoto dokumentu předpokládá „částečné uskutečňování výuky formou distančního (dálkového) studia“ (čl. 33, § 2), zjevně její vznik ovlivnila pandemická situace. Již před několika lety Kongregace pro katolickou výchovu udělila některým vyšším institutům náboženských věd licenci k výuce některých předmětů dálkovou formou, pokud budou splněny určité podmínky, které zohledňují formaci studentů v rámci společenství.

Patnáctistránkový text instrukce lze velice zjednodušeně shrnout do tvrzení, že kanonických akademických titulů se i nadále bude dosahovat především v prezenčním studiu a za přímého vztahu mezi profesory a studenty, mezi studenty navzájem a za využití knihoven. Onlinová výuka se umožňuje jen z malé části, ovšem církevním fakultám se doporučuje, aby rozšířily akademickou činnost v takové formě, která by byla přístupná zájemcům, podílejícím se na evangelizaci. Právě lidem v terénu či na periferiích nebo naopak členům kontemplativních řeholních společenství, kteří z různých důvodů nemohou absolovat akademické kurzy, by distanční vzdělávání mohlo pomoci v potřebné pastorační formaci.

Instrukce konkrétně uvádí způsoby, jakými mají být distanční vzdělávání a informační technologie začleněny do různých kurzů a především do akademických titulů, včetně charakteristik telematických platforem a ekonomické podpory pro ty, kteří mají přístup k distančnímu vzdělávání. Přestože distanční výuka tedy nebude běžnou metodou studia na církevních fakultách a univerzitách, může se stát velice užitečným nástrojem evangelizace a formace, který je třeba plně využít, vyplývá z nového dokumentu Kongregace pro katolickou výchovu.

(jag)

2. srpna 2021, 14:28