Hledejte

Zasedání dikasteria 16.11. 2019. Zasedání dikasteria 16.11. 2019. 

Před pěti lety bylo založeno Dikasterium pro laiky, rodinu a život

Založil ho papež František v roce 2016 a převzal kompetence a funkce, které patřily Papežské radě pro laiky a Papežské radě pro rodinu.

Podpora života a apoštolátu věřících laiků, pastorace mládeže, rodiny a podpora lidského života. To jsou některé z hlavních směrů, jimiž se řídí činnost Dikasteria pro laiky, rodinu a život, které papež zřídil 15. srpna 2016 apoštolským listem ve formě motu proprio Sedula Mater. "Starostlivá Matka církev," píše se v textu, "se vždy po staletí starala o laiky, rodinu a život a projevovala lásku milosrdného Spasitele k lidstvu". Apoštolský list dále uvádí: "Důrazně dbáme na to, aby dikasteria římské kurie byla přizpůsobena situaci naší doby a potřebám univerzální církve. Naše myšlenky se obracejí zejména k laikům, rodině a životu, kterým chceme nabídnout podporu a pomoc, aby byli v naší době aktivním svědkem evangelia a výrazem dobroty Vykupitele."

Stanovy

Dikasterium pro laiky, rodinu a život se řídí stanovami schválenými ad experimentum 10. dubna 2018, které vstoupily v platnost 13. května 2018. Stanovy mimo jiné uvádějí, že mezi cíle patří podpora a povzbuzování "organizací a sdružení, které pomáhají ženám a rodině přijímat a chránit dar života, zejména v případě těžkého těhotenství, a předcházet interrupcím". Předsedá jí prefekt kardinál Kevin Farrell, kterému pomáhá sekretář otec Alexandre Awi Mello a dvě laické podsekretářky, Dr. Linda Ghisoni a Dr. Gabriella Gambino. Má své členy a konzultanty, mezi nimiž jsou věřící laici - muži i ženy, svobodní i ženatí -, kteří se věnují různým činnostem a pocházejí z různých částí světa. Má odpovídající počet úředníků, duchovních i laiků, vybraných pokud možno z různých oblastí světa.

Úkoly

Úkolem Dikasteria pro laiky, rodinu a život je podporovat povolání a poslání věřících laiků v církvi a ve světě, a to jak jednotlivců, tak členů sdružení, hnutí a komunit, a podporovat v nich vědomí spoluodpovědnosti na základě svátosti křtu za život a poslání církve podle různých charismat přijatých ke společnému budování. Dikasterium také podporuje "aktivní a zodpovědnou přítomnost věřících laiků ve farním a diecézním životě a v poradních orgánech správy všeobecné církve a zároveň věnuje zvláštní pozornost jejich zvláštnímu poslání oživovat a zdokonalovat řád časných skutečností". Dikasterium se také věnuje "pastorační péči o rodinu, ochraně její důstojnosti a dobra založeného na svátosti manželství a podpoře jejích práv a odpovědnosti v církvi i v občanské společnosti". Jedním z jejích cílů je podporovat a koordinovat iniciativy na ochranu lidského života od početí až po přirozenou smrt s ohledem na potřeby člověka v různých fázích vývoje." Dikasterium také podporuje mezinárodní konference a akce, zejména Světové setkání rodin.

Světové setkání rodin

Příští světové setkání rodin se bude konat v Římě od 22. do 26. června 2022 po ročním odkladu kvůli pandemii. Toto desáté mezinárodní setkání má nový formát. Získá "multicentrický a širší" rozměr. Hlavním místem konání bude Řím, ale ve stejných dnech bude moci každá diecéze podpořit místní setkání pro své rodiny a komunity. Každá rodina na světě bude moci hrát svou roli. Účastnit se budou moci všichni," zdůraznil papež ve videoposelství u příležitosti mimořádného představení podoby tohoto setkání, "i ti, kteří nemohou přijet do Říma". Papež také vyzývá všechny lidi, aby byli vitální, aktivní a tvořiví, aby se se svými rodinami zorganizovali v souladu s tím, co se bude dít v Římě. Tématem příštího Světového setkání rodin je rodinná láska jako povolání a cesta ke svatosti. Akci pořádá Dikasterium pro laiky, rodinu a život a římská diecéze a uskuteční se v den šestého výročí Amoris laetitia a čtyři roky po Gaudete et exsultate.

 

(VNS)

17. srpna 2021, 11:39