Hledejte

Biskupské svěcení Visvaldase Kulbokase, nového nuncia na Ukrajině Biskupské svěcení Visvaldase Kulbokase, nového nuncia na Ukrajině 

Kardinál Parolin navštívil Litvu

Vatikán/Vilnius. Vatikánský státní sekretář, kardinál Pietro Parolin, v těchto dnech vykonal oficiální návštěvu Litvy, v souvislosti s biskupským svěcením Visvaldase Kulbokase. Papež František jmenoval v polovině června Litevce mons. Kulbokase nunciem na Ukrajině, mimo jiné díky jeho obeznámenosti s touto zemí z dob jeho působení ve Státním sekretariátu. Nový nuncius Kulbokas na Ukrajině nahradí arcibiskupa Claudia Gugerottiho, který byl jmenován nunciem ve Spojeném království.

Kardinál Pietro Parolin se tak vrátil na Litvu, kterou navštívil již v roce 2016, čímž předznamenal cestu papeže Františka do Pobaltí o dva roky později. Biskupské svěcení Visvaldase Kulbokase v sobotu 14. srpna se stalo příležitostí k prodloužené dvoudenní cestě s bilaterálními schůzkami na vysoké úrovni, při nichž šéf vatikánské diplomacie nejprve jednal s prezidentem Gitanasem Nausědou, předsedkyní parlamentu (Seimas) Viktorií Čmilyte-Nielsenovou, premiérkou Ingridou Šimonytou a ministrem zahraničí Gabrielem Landsbergisem.

O schůzkách s litevským prezidentem a ministrem zahraničí informovaly internetové stránky příslušných institucí. V rozhovoru s prezidentem Nausedou 13. srpna dopoledne kardinál Parolin hovořil o pandemické situaci v Litevské republice i ve světě, o potřebě sdílení vakcín, ale také o fenoménu nelegálního přistěhovalectví a situaci v Bělorusku. Litevské ministerstvo zahraničí zdůraznilo, že během setkání kardinála Parolina s ministrem zahraničí Landsbergisem se jednalo o nelegální migraci, lidských právech v regionu a ve světě, situaci v Bělorusku a vztazích s Čínou.

Kardinál Parolin k novému nunciovi: „Zprostředkujte na Ukrajině mír a usmíření“

V sobotu 14. srpna, na liturgickou památku sv. Maxmiliana Kolbeho, se ve vilniuské katedrále konal obřad biskupského svěcení nového apoštolského nuncia na Ukrajině Visvaldase Kulbokase kterému za účasti všech litevských biskupů předsedal vatikánský státní sekretář. „Drahý Visvalde“, řekl kardinál Parolin v homilii, „Svatý otec tě posílá na Ukrajinu, kde po staletí žijí společně různá církevní společenství. Je to země s bohatou a rozmanitou kulturou a mnoha různými etnickými skupinami“. Vatikánský státní sekretář pověřil nového nuncia, aby „na Ukrajině šířil slovo Svatého otce o míru a smíření, aby se tak všichni s velkorysostí zapojili do hledání stabilní půdy pro porozumění, aby hlásal evangelium s veškerou moudrostí a trpělivostí a věrně uchovával a předával to, co přijal – poklad víry“.

Jako vyslanec, který zastupuje papeže a Svatý stolec, má však zároveň „jednat s nasazením, stálostí a apoštolskou horlivostí, posilovat společenství mezi univerzální církví a jednotlivými církvemi, informovat Svatého otce o životě církví s jejich nadějemi a těžkostmi a tlumočit povzbuzení a hlas Petrova nástupce“. Kardinál Parolin připustil, že nunciovo poslání je obtížné, a proto je třeba duši zpevnit „brněním, které jí poskytuje modlitba. Jedině tak je totiž možné „pochopit skutečné potřeby a priority a jednat jako pravý pastýř v následování Dobrého pastýře“. V závěru hlava vatikánské diplomacie doporučila novému nunciovi jako „příručku pro život papežského velvyslance desatero, které papež nastínil při setkání s vatikánskými diplomaty v roce 2019, aby tak „zastával svou funkci v radosti muže, příslušícího k církvi, který ví, že potřebuje Boží požehnání, a snaží se ho získat svatým životem“.

(jag)

17. srpna 2021, 12:23