Hledejte

Albert kardinál Vanhoye SJ Albert kardinál Vanhoye SJ 

Zemřel kardinál Albert Vanhoye SJ

Nejstarší kardinál světa zemřel dnes krátce po poledni v jezuitské komunitě sv. Petra Canisia v Římě.

Albert kardinál Vanhoye  se narodil 24. července 1923 v Hazebroucku ve Francii.

Do Tovaryšstva Ježíšova vstoupil v září 1941, první sliby složil 15. listopadu 1944. Kněžské svěcení přijal o deset let později, 25. července 1954. Pokračoval ve studiích v Papežském biblickém institutu v Římě, kde v roce 1958 obhájil licenciát z Písma svatého a v roce 1963 zde získal doktorát. Na této škole poté přednášel a v letech 1969 až 1990 vykonával funkci děkana fakulty. V roce 1990 byl jmenován konzultorem Kongregace pro nauku víry, v letech 1978 až 1999 byl také konzultorem Kongregace pro katolickou výchovu. Šestnáct roků (v období let 1980 až 1996) plnil funkci konzultora Papežské rady pro jednotu křesťanů.

V letech 1984 až 2001 se účastnil práce Papežské biblické komise, od roku 1990 jako její sekretář. Patřil mezi členy řady sdružení zabývajících se biblickou tematikou, vydal sedmnáct odborných publikací a řadu článků, mj. v encyklopediích různého druhu. V roce 2006 ho papež Benedikt XVI. jmenoval kardinálem. Vzhledem ke svému věku získal dispens od biskupského svěcení.

Po smrti kardinála Alberta Vanhoye 29. července se kardinálské kolegium nyní skládá z 220 kardinálů, z nichž 123 je potenciálních volitelů v konkláve.

Kardinál Vanhoye byl nejstarším členem kardinálského kolegia, 24. července mu bylo 98 let.

Pohřební mše se bude konat v bazilice sv. Petra ve Vatikánu v sobotu dopoledne, liturgii bude předsedat kardinál Sandri.

(vac)

29. července 2021, 16:42