Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Svatý stolec: Rodiče mají právo vzdělávat své děti

Delegace Svatého stolce vedená arcibiskupem Ivanem Jurkovičem vystoupila s několika příspěvky v rámci 47. zasedání Rady Organizace spojených národů pro lidská práva, které probíhalo v minulých dnech v Ženevě.

24. června se Svatý stolec věnoval právu na vzdělání a připomněl především základní úlohu rodičů "poskytovat kvalitní vzdělání svým dětem, zejména s ohledem na jejich morální a náboženskou formaci". Arcibiskup Jurkovič zdůraznil, že právě rodiče mají právo a povinnost zajistit svým dětem adekvátní a celistvou výchovu, podporující jejich rozvoj ve všech lidských dimenzích, které zahrnují fyzickou, duševní, morální, duchovní a sociální sféru. Rodiče sehrávají klíčovou roli v zajištění výchovy, která nebude ani reduktivní ani příliš zobecňující, protože jedině rodiče jsou schopni pochopit zvláštní potřeby, zázemí a osobní rozvoj svých dětí, zdůraznil vatikánský stálý pozorovatel v Ženevě.

Ústředním bodem v otázce výchovy a vzdělání je také financování veřejného školství, aby formování mladé generace "nebylo určováno bohatstvím či jiným stavem rodiny", což by nevyhnutelně vedlo k "dalšímu prohlubování socioekonomických nerovností". Na druhé straně je však třeba předcházet také přílišné homologizaci vzdělávacího systému, který nedokáže reagovat na potřeby jednotlivých studentů.

Proto Svatý stolec vyzývá k "novému výchovnému paktu" založenému na liniích mnohokrát představených papežem Fantiškem a směřujícímu k podpoře kultury setkávání a vzájemného porozumění v duchu pokoje a tolerance. Výchova a vzdělání tak povede mladé lidi k tomu, aby rozpoznávali a podporovali skutečné lidské hodnoty v mezikulturní a mezináboženské perspektivě.

(job)

8. července 2021, 13:50