Hledejte

APSA, Správa majetku Svatého stolce APSA, Správa majetku Svatého stolce 

Správa majetku Svatého stolce poprvé zveřejnila bilanci

Snížení zisků, ale také příspěvků na kurii, a investice ve výši přesahující miliardu euro, ilustruje dokument podrobně vykazující hospodaření Správy dědictví Apoštolského stolce. Jak uvedl v rozhovoru pro Vatikánská média ředitel této centrální finanční instituce Svatého stolce mons. Nunzio Galantino, příjmy se sice snížily, ale výsledek lze považovat za pozitivní, protože se projevila vůle jednat "jako církev".

V roce 2020 činil zisk necelých 51 milionů euro. Finanční investice činily 1 miliardu 778 milionů euro. Příspěvek pro potřeby římské kurie se snížil na polovinu, ze 41 na 20 milionů. Vzhledem k závažným důsledkům pandemie je to však pozitivní výsledek. Poprvé od svého založení v roce 1967 zveřejňuje APSA svůj rozpočet. Dokument se vztahuje k roku 2020 a jeho zveřejnění chce být krokem ke získání větší důvěry  v práci církve. APSA již dříve předkládala své rozpočty ke schválení kontrolním orgánům, nyní však poprvé nechává otevřeně nahlédnout do svého hospodaření.  "Z hlediska transparentnosti je to určitě krok vpřed," konstatuje mons. Galantino.

Papež František svým Motu proprio z 28. prosince 2020 převedl finanční prostředky a majetek Státního sekretariátu na Správu majetku Apoštolského stolce.  Vedoucí dikasteria zdůrazňuje, že tento proces nespočívá pouze “v předávání materiálu a kompetencí", ale je krokem k nové, nejen administrativní, kultuře, kterou si musíme postupně osvojit".

Zpráva podrobně popisuje, jak APSA pracovala v měsících, které byly poznamenány mimořádnou zdravotní situací. Poskytuje také užitečné informace vyvracející nepravdivé informace o velikosti a hodnotě majetku Svatého stolce. Vysvětluje například, že právě díky pronájmu prestižních nemovitostí v Paříži a Londýně bylo možné poskytnout Apoštolské dobročinné pokladně historickou budovu, jakou je Palazzo Migliori při vatikánské kolonádě, v němž jsou ubytováni bezdomovci, které hostí Sant'Egidio.

V dokumentu je také zmínka o koupi nemovitosti v blízkosti Vítězného oblouku v Paříži: prodávající díky zprostředkování vatikánské společnosti Sopridex věnoval část výtěžku na stavbu kostela v chudé pařížské čtvrti. "Nemovitost byla zakoupena 22. prosince 2017, aby se zvýšil příjem Svatého stolce a zároveň se zajistily prostředky na investice do výstavby kostela v pařížském periferním sídlišti a na vzdělávání mladých lidí," vysvětluje Galantino. Cena nemovitosti byla 13,47 milionu eur s hrubým výnosem z hodnoty 2,87 %.

Dokument rovněž osvětluje tři oblasti, v nichž APSA působí. První z nich je správa nemovitostí, která zahrnuje 4 051 jednotek v Itálii (92 % v Římě a jeho provincii). Dále je to činnost v oblasti cenných papírů: investice do mezinárodních cenných papírů, poradenství, finanční řešení, přístup na kapitálové trhy pro kurii a další vatikánské orgány. Třetí oblast je označena jako "Ostatní činnosti", což jsou služby - většinou bezplatné - poskytované nákupními, účetními, inkasními a platebními kancelářemi a kanceláří "Peregrinatio Ad Petri Sedem", která se zabývá prodejem letenek a logistickou organizací cest pro Svatý stolec.

Zpráva se obšírně věnuje socioekonomickým důsledkům pandemie, které měly "negativní dopad" na výsledky hospodaření. "Naše úsilí směřuje k důvěryhodné a spolehlivé správě, která je zároveň efektivní a účinná, a proto se řídíme procesy racionalizace, transparentnosti a profesionality, které požaduje také papež František,"  dodává mons. Galantino.

S ohledem na tuto skutečnost Správa majetku Apoštolského stolce v březnu 2020, v době vrcholící nouze, rozhodla o pomoci podnikatelům zrušením části nájemného, a to v rozmezí 30 až 50 % v závislosti na činnosti. "Pokud se bavíme o čistě v technických termínech a mluvíme o výsledcích, to, čeho jsme dosáhli, nás nestaví do pozitivního světla, ale pro nás to zůstává pozitivním výsledkem. V tom smyslu, že se v něm objevila vůle být a jednat 'jako církev' i v době, kdy všichni prožívají vážnou krizi." zdůrazňuje ředitel Apsy.

Vatican news

24. července 2021, 14:55