Hledejte

Kardinál Laurent Monsengwo Pasinya Kardinál Laurent Monsengwo Pasinya  

Papežova kondolence k úmrtí kardinála Monsengwa

Člověk milující spravedlnost, pokoj a jednotu, tak charakterizuje papež František kardinála Laurenta Monsengwa Pasinyu, emeritního arcibiskupa Kinshasy, který odešel na věčnost v neděli 11. července ve francouzském Versailles, kam byl počátkem měsíce převezen z Demokratické republiky Kongo kvůli zhrošení zdravotního stavu.

Papež věnuje památce svého někdejšího blízkého spolupracovníka z rady kardinálů dlouhý telegram, zaslaný k rukám nástupce zesnulého kardinála na metropolitním stolci v Kinshase, Fridolina Ambonga. “Prosím otce veškerého milosrdenství, aby přijal do svého pokoje a světla tohoto exegetu, muže vědy, muže velké duchovní hloubky a pastýře, oddaného službě církvi, všude tam, kam byl povolán – píše Svatý otec. – Kardinál Monsengwo byl pozorný k potřebám věřících, s odvahou a odhodláním věnoval svůj kněžský a biskupský řivot inkulturaci víry a přednostní pozornosti k chudým. A takto ztělesňoval prorocké poslání církve. Jako člověk milujícím spravedlnost, pokoj a jednotu se hluboce zasazoval o integrální lidský rozvoj v Demokratické republice Kongo. Kardinál Monsengwo byl váženou postavou církevního, sociálního a politického života národa, jejímuž hlasu se naslouchalo, a vždy se zasazoval za dialog a smíření svého lidu. Jeho přínos byl význačný pro rozvoj země. Jako můj věrný a blízký spolupracovník v těchto posledních letech, nikdy neopomíjel přinášet svůj příspěvek pro všeobecnou církev,” píše papež František, který v závěru kondolenčního telegramu uděluje požehnání všem blízkým zemřelého kardinála Monsengwa a těm, kdo se zúčastní jeho pohřbu.

(job)

13. července 2021, 15:54